Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spektakl "Zgrany Duet"

2022-06-08
Fot. Beata Patalas/Diecezja Toruńska
7 czerwca w Centrum Dialogu odbył się spektakl "Zgrany Duet" w wykonaniu grupy teatralnej z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

Grupa teatralna z VIII LO w Toruniu zorganizowała spektakl pod okiem pani Moniki Jędrzejewskiej-Gmiterek, twórczyni sztuki, pana Łukasza Urbańskiego, który uświetnił spektakl oprawą muzyczną,  pani Teresy Węglikowskiej-Chachuły, która wraz z ks. Łukaszem Grzelakiem współorganizowała uroczystość.
Pierwszym organizatorem tego wydarzenia było Laboratorium św. Jana Pawła II, działające z ramienia Wydziału Teologicznego UMK w celu wspierania szkół, organizacji różnorodnych zajęć dla uczniów, a ponadto szerzy spuściznę duchową i naukową Papieża Polaka Jana Pawła II.

Cały spektakl rozpoczął się słowami przywitania wszystkich gości oraz krótką konferencją pana Jana Wółkowskiego, asystenta na Wydziale Teologicznym UMK, na temat znaczenia kultury w życiu człowieka, który rozpoczął swoje wystąpienie od ogłoszenia wyników ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego celem jest promowanie nauki Jana Pawła II. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprezentować w formie krótkiego spotu treść wybranych przez siebie encyklik Jana Pawła II.

Laureatami konkursu są:

Izabela Kuternoga z Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle  - „Godna praca JPII”
Szymon Buczkowski z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy – „Człowiek i miłość”
Igor Krauze, Jakub Trzpil i Jan Stasieczek z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu – „Bóg bogaty w miłosierdzie”
Jacek Hebda, Anna Węglarz i Antoni Korytkowski – Dańda z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Spektakl ukazał niezwykłą więź duchową Jana Pawła II z księdzem Janem Twardowskim w bardzo nowatorski sposób. Licznie przybyli goście mogli w spektaklu usłyszeć fragmenty tekstów obu tych wielkich postaci.
Na koniec pani Maria Mazurkiewicz (Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty) oraz ksiądz dr Andrzej Kowalski z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu podzielili się swoimi osobistymi refleksjami i przeżyciami związanymi z postaciami Jana Pawła II oraz księdza Twardowskiego. Te postacie przez swoje świadectwo życia i naukę wywierają nadal wielki wpływ na życie poszczególnych ludzi, i to nie tylko starszych, ale również na ludzi młodych, o czym mogli się przekonać zebrani goście.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła publiczności grupa teatralna z toruńskiej "Ósemki" w składzie:
Agnieszka Szturo
Anastazja Raniszewsk
Antonina Wypij-Jakubowska
Dominika Lasoń
Kornelia Kołasińska
Ola Mazurowska
Amelia Grabowska
Agata Rumińska
Otylia Rutkowska
Weronika Zarębska
Zosia Juszczak
Zosia Krużewska
Filip Stryjewski
Jakub Hinc


Tekst i zdjęcia: Beata Patalas
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.