Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święcenia Diakonatu w Diecezji Toruńskiej

2022-06-11
Fot. Beata Patalas/Diecezja Toruńska
Bp Szamocki do diakonów: Nie lękajcie się! To my wam wszyscy chcemy powiedzieć.

Bo to z ludu wybiera Bóg młodych mężczyzn, aby stawali się w Jego imieniu tymi, którzy w imieniu Chrystusa będą zanosić do Pana Boga modlitwę, będą także służyć tajemnicom miłości – mówił bp Józef Szamocki podczas święceń diakonatu, które odbyły się 11 czerwca w toruńskiej katedrze. Święcenia w stopniu diakonatu przyjęło sześciu akolitów Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Bp Szamocki w homilii zaznaczył, że diakoni mają być „darem dla Boga poprzez służbę dla nas, byśmy my razem z ich posługą także odkrywali, iż mamy żyć dla Boga, także i my mamy stawać się darem Bożym”.

Zapewnił o modlitwie za przystępujących do święceń diakonatu, mówiąc: - Nie lękajcie się drodzy bracia! To my wam wszyscy chcemy powiedzieć. Będziemy także towarzyszyć Wam modlitwą i myślę, takim pragnieniem, abyście nie dali się zwieźć tym różnym pokusom, o których mówi dzisiejsza liturgia słowa, a których dzisiaj świat ma jeszcze o wiele więcej niż za  czasów Tymoteusza.

Hierarcha nawiązał do słów św. Pawła skierowanych do Tymoteusza, w których „Tymoteusz ma poddać próbie kandydatów do posługi, by przekonać się, że są nienaganni, że żyją w prawdzie, a więc nie są zakłamani, dwulicowi”.

Wskazał, że to właśnie „Jezus czysty, ubogi, posłuszny Sługa Jahwe, potrafiący zrezygnować ze wszystkiego, by tylko wiernie, do końca spełnić wolę Ojca, służąc z miłością każdemu napotkanemu człowiekowi.” – jest wzorem daru dla każdego diakona.

Ksiądz Biskup skierował do diakonów słowa - W was, diakonach, chce Bóg pokazać, że jest już obecny w spotkaniu ze swoim ludem przez waszą służbę, którą przygotowujecie się do tego, aby być już obecnym i zwiastować Chrystusa w tajemnicy kapłaństwa. Zostaliście więc powołani, nie jako wojownicy, by ustanawiać Boże Królestwo, ale jako ci, którzy rzeczywiście potrafią oddać swoje życie, by inni je mieli. Zostaliście powołani, by w tajemnicy Kościoła w diakońskiej służbie iść dokądkolwiek zostaniecie posłani, uprzedzając ukazanie się w naszym świecie oblicza Boga.

Na zakończenie wezwał wszystkich do modlitwy o nowe powołania – Niech ta nasza dzisiejsza ceremonia, ta uroczystość zamieni się więc w taką wielką tęsknotę i pragnienie, byśmy wszyscy byli ludem kapłańskim, a owocem tego ludu kapłańskiego będą wymodlone przez nas, w naszych rodzinach i w naszych parafiach, przynajmniej raz na 25 lat, powołania do diakonatu, a później do kapłaństwa.

Po homilii kandydaci do święceń złożyli przyrzeczenia celibatu, posłuszeństwa i wierności modlitwie brewiarzowej, czym wyrazili chęć przyjęcia święceń. W czasie Litanii do Wszystkich Świętych akolici modlili się, leżąc krzyżem, a wierni spraszali na nich Ducha Świętego.

Najważniejszym momentem święceń jest nałożenie rąk Księdza Biskupa na głowę każdego z kandydatów i odmówienie modlitwy konsekracyjnej. Ten symbol pieczętuje przyjęcie święceń diakonatu. Następnie diakoni przyjęli z rąk bp Szamockiego księgę Ewangelii, co jest symbolem gotowości do postępowania według jej zasad.

Na koniec uroczystości nowo wyświęceni diakoni podziękowali Księdzu Biskupowi za udzielenie święceń, moderatorom seminaryjnym, profesorom uniwersyteckim, proboszczom parafii, z których się wywodzą, księżom, siostrom zakonnym, rodzinom i przyjaciołom oraz wszystkim wiernym za modlitwę.

Po zakończonej Liturgii nowi diakoni wraz ze swoimi rodzicami, kapłanami, siostrami zakonnymi i społecznością seminaryjną dzielili radość wspólnego stołu.

Nowi diakoni zostali skierowani na posługę:

dk. Karol Brzozowski do parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu
dk. Wojciech Fałkowski do parafii św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty
dk. Michał Kłosowski do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu
dk. Maciej Kozłowski do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
dk. Łukasz Nehring do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
dk. Sebastian Żyła do parafii św. Andrzeja Apostoła w Toruniu

bp/Toruń


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.