Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Tobie Matko zawierzamy Ojczyznę i Ludzi Pracy

2022-06-15
Fot. Archiwum ks. kan. Rajmunda Ponczka
W dniach 7-10 czerwca odbyło się ogólnopolskie spotkanie przygotowawcze do Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Gorę w 40-lecie Działalności NSZZ Solidarność. 

Spotkanie odbyło się dla szczególnego poznania w naszym regionie śladów męczeństwa i kultu męczennika bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Tegoroczna pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się w dniach 17-18.09, a przygotowanie prowadzi Region NSZZ Solidarność z Duszpasterstwem Ludzi Pracy.

Realizuje to przewodniczący pan Tomasz Jeziorek oraz ks. prał. Józef Nowakowski i ks. dr Rajmund Ponczek. Zebrani duszpasterze przebyli Drogę Męczeństwa bł. Patrona, nawiedzili z modlitwą miejsce uprowadzenia w Górsku oraz tamę na zaporze we Włocławku.

Uczestnicy z gronem związkowców w codziennej Mszy świętej modlili się w intencjach ludzi pracy oraz odwiedzili dwa profesjonalne muzea we Włocławku i w Górsku k. Torunia.

Z aktualnymi problemami związanymi z nowymi preferencjami ludzi pracy zapoznała uczestników pani dr hab. Marzena Szbłowska-Juckiewicz, a z faktami związanymi z obserwacją kosmosu dla obecnej cywilizacji zaznajomił prof. hab. Andrzej Strobel.

Tekst: ks. prał. Józef Nowakowski 
 
GALERIA ZDJĘĆ
Archwium ks. kan. Rajmunda Ponczka
Archwium ks. kan. Rajmunda Ponczka
Archwium ks. kan. Rajmunda Ponczka
Archwium ks. kan. Rajmunda Ponczka
Archwium ks. kan. Rajmunda Ponczka
Fot. Piotr Grążawski
Fot. Piotr Grążawski
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
28
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Wardęgowo
MAJ
28
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
28-30
Odpust Matki Bożej Wardęgowskiej
Wardęgowo
MAJ
28
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.