Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystości odpustowe w toruńskiej katedrze

2022-06-24
fot. Renata Czerwińska/Diecezja Toruńska
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela to dzień odpustu w toruńskiej katedrze Świętych Janów, a także święto patronalne kapituły katedralnej i miasta Torunia.

Eucharystii przewodniczył bp Józef Szamocki. Wraz z nim Mszę św. koncelebrował biskup senior Andrzej Suski, kanonicy katedralni oraz kapłani z Torunia, Grudziądza i Nowego Miasta Lubawskiego; w tym nowo przyjęci członkowie kapituły katedralnej  -  ks. prał. Sławomir Oder oraz ks. prał. Krzysztof Lewandowski.

Ks. prał. Lewandowski wygłosił homilię, pochylając się nad słowami Ewangelii o narodzeniu św. Jana Chrzciciela. Prowadząc wiernych w kontemplacji sceny ewangelicznej, zauważył, że choć św. Jan był człowiekiem gorejącym, surowym dla siebie, nie wymagał od swoich słuchaczy spektakularnych czynów, ale codziennej, rzetelnej uczciwości. Przed nikim nie zamykał drogi do Chrystusa. Zwrócił równiez uwagę, że w starożytnym Izraelu brak dziecka był traktowany jako dopust Boży - inaczej niż współczesnie. Narodziny Jana przynoszą radość nie tylko jego rodzicom, ale i krewnym i sąsiadom. "To piękna cecha - umieć dostroić swoje serce do drugiego, cieszyć się z jego szczęścia". Dzięki temu uczymy się budować relacje.

Kaznodzieja przypomniał, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Zatrzymując się nad imieniem, którego nie było w rodzie Elżbiety i Zachariasza, wyjaśnił, że w Izraelu nadawanie imion, które nosili przodkowie, było próbą przedłużenia rodu, nieśmiertelności. Tymczasem "Bóg przełamuje ten schemat - Jan będzie mówił o nowości, o prawdziwej nieśmiertelności, którą przynosi Jezus". Imię "Jan" oznacza "Bóg jest łaskawy". - Kiedy spotyka nas wyjątkowa łaska, nalezy to upamiętnić - zachęcał ksiądz prałat. - Zadaniem proroka jest ogłaszać wielkie dzieła Boże. Człowiek ma odzyskać słuch i mowę, aby móc Go wielbić, rozwiązać język, aby nie przeklinał, lecz błogosławił.

Kapłan przypomniał również, że każdy człowiek jest Bogu potrzebny, chciany przez Niego. "Nad każdym z nas jest ręka Boga, ręka, która chroni i wskazuje drogę". Zawsze możemy wrócić do naszego Stwórcy. Objaśnił również moment próby, pustyni w życiu człowieka, która hartuje ducha. Zapewnił jednak, że pustynia nie jest naszym celem, ale zjednoczenie z Bogiem.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał prezydent Torunia oraz przedstawiciele katedralnej rady parafialnej. Wspomnieli oni postać zmarłej artystki Krystyny Szalewskiej-Gałdyńskiej, związanej z kościołem. Zauważyli również, że kościół katedralny jest miejscem formacji kleryków i nowych kapłanów.

Biskup Józef Szamocki serdecznie podziękował biskupowi Andrzejowi Suskiemu za jego posługę od początku istnienia diecezji, zauważając, że dzieła, które biskup senior zapoczątkował, wciąż prężnie działają.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.