Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

100 – lecie urodzin bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

2013-02-12
fot.
22 stycznia 1913 r., w Chełmży przyszedł na świat bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę jego urodzin. Z tej okazji, w niedzielę, 20 stycznia, o godz. 12.30 w bazylice konkatedralnej pw. Trójcy Świętej w Chełmży odprawiono uroczystą Mszę św. ku czci Błogosławionego, z prośbą o Jego rychłą kanonizację.

Eucharystii przewodniczył ks. bp Andrzej Suski, zaś koncelebrantami byli zaproszeni kapłani, duszpasterze dekanatu chełmżyńskiego oraz proboszcz miejsca ks. kan. Krzysztof Badowski. Wzięła w niej udział wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu wraz z moderatorami. Przybyli także harcerze oraz pielgrzymi z diecezjalnego sanktuarium bł. S. W. Frelichowskiego w Toruniu oraz z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dźwierznie. Nie zabrakło też przedstawicieli władz miasta i wiernych z Chełmży. Honorowymi gośćmi byli bratankowie ks. Frelichowskiego – Krzysztof i Zygmunt Jaczkowscy. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem Chór św. Cecylii z Chełmży.

W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do słów Księdza Wicka z jego obrazka prymicyjnego: „Przez krzyż cierpień i życia szarego z Chrystusem do chwały zmartwychwstania”. Pokazał, w jaki sposób Ksiądz Stefan w swoim krótkim, kapłańskim życiu wypełniał tę maksymę służąc Bogu i ludziom, znosząc cierpienia, zwłaszcza w obozowej gehennie. Pomimo trudnych warunków życia pełnił tam posługę kapłańską. Z narażeniem życia organizował wspólne modlitwy, spowiadał, sprawował potajemnie Msze św., rozdzielał Komunię św., stworzył obozową Caritas. Podczas udzielania pomocy chorym współwięźniom zaraził się tyfusem plamistym, który doprowadził do jego śmierci 23 lutego 1945 r., na dwa miesiące przed wyzwoleniem obozu. Mógł uniknąć śmierci, jednak chciał być kapłanem „tu i teraz”. Postanowił całkowicie poświęcić się „w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia”.

Ksiądz Biskup zachęcał, by na wzór Księdza Frelichowskiego podejmować za Chrystusem krzyż we własnym życiu i pomagać go nosić innym. Mówił, że krzyż jest drogowskazem do nieba, na którym widnieje napis: „Jedni drugich brzemiona noście”.

Na zakończenie Mszy św. odmówiono modlitwę o łaski za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego, a Ksiądz Biskup udzielił zgromadzonym błogosławieństwa jego relikwiami, po czym wierni mieli możliwość uczczenia relikwii. Następnie otwarto w południowej nawie bazyliki, przygotowaną przez parafię wystawę o Błogosławionym, do której materiały pomogli pozyskać pracownicy Urzędu Miasta i Biblioteki Miejskiej.

Niedzielna uroczystość zainaugurowała obchody 100 – lecia urodzin bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w mieście i parafii. Mieszkańcy Chełmży, dumni ze swego Patrona, chcą jak najgodniej uczcić rocznicę jego urodzin. Dał on wszystkim wspaniały przykład postępowania i pokazał, jak mężnie zło dobrem zwyciężać. Uczestnictwo w uroczystościach jubileuszowych jest wyrazem radości z posiadania takiego orędownika w niebie oraz pragnienia naśladowania Błogosławionego. Stanowi też okazję, by prosić o jego pomoc, opiekę i wstawiennictwo u Boga.

W ramach obchodów rocznicy zaplanowane są kolejne wydarzenia. W lutym odbędą się finały dekanalnego konkursu wiedzy o ks. S. W. Frelichowskim dla dzieci i młodzieży. 15 marca o godz. 17., w rocznicę Mszy św. prymicyjnej, którą ks. Wincenty sprawował w świątyni w Chełmży, zostanie odprawiona Eucharystia w intencji świętości życia kapłanów, a po niej odbędzie się projekcja filmu o Błogosławionym. W przygotowaniu są również pamiątkowe wydawnictwa na temat życia Błogosławionego. 23 czerwca odbędzie się Festiwal Pieśni im. Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Na zakończenie obchodów w bazylice przygotowana zostanie wystawa stała o ks. Frelichowskim. W dniu jej otwarcia planowana jest również prelekcja o kształtowaniu się świętości ks. Wicka.

ks. Karol Schmidt

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.