Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

KONKURS O STANOWISKO ORGANISTY

2022-06-30
Bazylika Kolegiacka Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza konkurs na stanowisko organisty.

Warunki konkursu:

1. Na stanowisko organisty mogą ubiegać się absolwenci organów na wydziale instrumentalnym, lub muzyki kościelnej, jednej z polskich Akademii Muzycznych lub innych szkół przygotowujących organistów do pracy w parafii. Dopuszcza się także absolwentów diecezjalnych instytutów szkolenia organistów, bądź absolwentów klas organów szkół muzycznych drugiego stopnia.

2. Do pisemnego zgłoszenia należy dołączyć życiorys oraz CV artystyczne kandydata

3. Należy wykazać się umiejętnością harmonizacji pieśni, akompaniamentu do śpiewu, improwizacji w ramach liturgii, odegrania odpowiedzi mszalnych, wykonania trzech psalmów responsoryjnych na różne okresy roku liturgicznego.

4. Należy przygotować następującą literaturę organową:
- Duże dzieło J.S. Bacha - absolwenci wyższych uczelni muzycznych (np.: Preludium, Toccatę, Fantazję wraz z fugą, koncert itp.)
- Małe dzieło J.S. Bacha - absolwenci diecezjalnych instytutów szkolenia organistów, bądź absolwenci klas organów szkół muzycznych drugiego stopnia.
- Jedno preludium chorałowe (z epoki Baroku, Romantyzmu lub XX w.)
- Improwizację na temat wybranej przez komisję pieśni kościelnej, nadającą się na rozpoczęcie lub zakończenie Mszy Św.

Zakres obowiązków organisty:
Msze święte w niedziele (7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00 plus nieszpory lub okresowe nabożeństwo 17.30).
W tygodniu Msze święte o 6.30, 8.00 i 18.00.
Nabożeństwo (w tygodniu) po Mszy Św. o godz. 8.00.
W maju. czerwcu, październiku w ciągu tygodnia dodatkowe nabożeństwa o 17.45
W Wielkim Poście Droga Krzyżowa w piątki o 17.00 i 17.45 oraz Gorzkie Żale w niedziele o 15.00.
Gra na ślubach i pogrzebach.
Troska o śpiew w kościele, (nauka śpiewu).
Współpraca z istniejącym chórem Św. Caecilii zwłaszcza przy organizacji Triduum Paschalnego, Pasterki, Dni Odpustowych oraz innych Uroczystości.
Śpiewy w czasie Mszy świętych powinny być zaczerpnięte ze śpiewnika ks. Siedleckiego oraz innych zatwierdzonych przez odpowiednie władze kościelne.
Od organisty oczekuje się aktywności w organizacji życia muzycznego w Bazylice, w tym prezentacji organów (krótkich recitali) przy okazji zwiedzania Bazyliki wraz z przewodnikiem.

Oferta:
- umowa o pracę
- stała pensja
- dodatkowe gratyfikacje za posługę związaną ze ślubami i pogrzebami
- dostęp do instrumentu w celach ćwiczenia
- możliwość rozwoju i przyjazną atmosferę.

Parafia NIE dysponuje służbowym mieszkaniem (istnieje możliwość wynajmu mieszkania na terenie Nowego Miasta Lubawskiego)
W Bazylice znajdują się 26 głosowe organy (II+P) Brunona Goebla z 1909r., w barokowej szafie z 1634r. Instrument jest po pierwszej fazie remontu (nowe miechy, dmuchawa i generalny remont kontuaru).

Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się dnia 19 lipca 2022r. (wtorek) o godz. 13.00 w Bazylice Kolegiackiej pod wezwaniem Św. Tomasza Ap. w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Kościelna 10.

Kandydatów będzie oceniać komisja konkursowa w składzie:
Ks. prof. Mariusz Klimek z Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej,
Ks. Kan. Zbigniew Markowski Prepozyt Kapituły Kolegiackiej, Proboszcz par. Św. Tomasza Ap. w Nowym Mieście Lubawskim,
Pan Dawid Wesołowski organista Bazyliki Katedralnej Św. Janów w Toruniu,
Pan Artur Backiel z Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej - dotychczasowy organista Bazyliki w Nowym Mieście Lubawskim.

Komisja konkursowa wyłoni kandydata na stanowisko organisty Bazyliki Kolegiackiej w Nowym Mieście Lubawskim, a następnie zwycięzca konkursu zostanie poproszony o zagranie mszy świętych w wybraną niedzielę. Nastąpi też rozmowa kwalifikacyjna z Ks. Proboszczem parafii, w celu domówienia już szczegółowych warunków zatrudnienia.

Termin nadsyłania ofert:
Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 17 lipca 2022r. (niedziela) do g. 22.00 na adres e-mail:

kopgk@onet.pl
tel. 56 474 29 39

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Tomasza Apostoła
ul. Kościelna 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
Udział w konkursie na stanowisko organisty Bazyliki Kolegiackiej pod wezwaniem Św. Tomasza Ap. w Nowym Mieście Lubawskim jest jednoznaczny z akceptacją zasad konkursu zawartych powyżej.
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.