Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Czego Bóg od nas oczekuje?

2013-02-12
fot.
Pod takim hasłem w dniach od 18 do 27 stycznia przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W diecezji toruńskiej wierni pragnący pomodlić się w intencji ekumenizmu spotkali się najpierw w dwóch toruńskich świątyniach braci w wierze: polskokatolickim pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (18 stycznia) oraz w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym pw. św. Mikołaja (20 stycznia).

Następnie modlono się w trzech świątyniach rzymskokatolickich: pw. Podwyższenia Krzyża w Działdowie (21 stycznia), bazylice pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu (22 stycznia) oraz w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu (23 stycznia). Zakończenie cyklu spotkań miało miejsce w toruńskim Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP pw. św. Szczepana (27 stycznia).

Wśród duchownych różnych wyznań na modlitwy przybyli: ks. Mikołaj Hajduczenia, ks. Jarosław Dmitruk, ks. Mirosław Kuczyński (prawosławie), ks. Mirosław Michalski, ks. Tadeusz Urban, ks. Kazimierz Klaban (duchowni polskokatoliccy), ks. Jerzy Molin, ks. Paweł Badura (kościół ewangelicko-augsburski), ks. Janusz Olszański (duchowny ewangelicko-metodystyczny, przewodniczący Pomorsko – Kujawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej). Katolicyzm reprezentowali: ks. prał. Stanisław Kardasz, rektor Toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego ks. kan. Dariusz Zagórski, prof. UMK, ks. inf. Tadeusz Nowicki, ks. kan. Dariusz Kunicki oraz ks. kan. Krzysztof Krzemiński, kierownik Referatu ds. Dialogu Religijnego Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.

W homiliach głoszonych podczas spotkań modlitewnych duchowni różnych wyznań zgodnym głosem podkreślali, że współczesny ekumenizm winien przejawiać się przede wszystkim dużą dozą pokory i szacunku wobec braci w wierze. Należy odchodzić od wyszukiwania i porównywania różnic, nie można też siłą przekonywać o jedynej słuszności własnego wyznania. Sposobem na owocne formy dialogu ekumenicznego ma być poszukiwanie tego, co łączy. „Należy mieć czułe i otwarte serce na drugiego, bo Chrystus w każdym widział przyjaciela, nikogo nie potępiał. Zło nie można potępiać złem” podkreślał ks. Mikołaj Hajduczenia. Dzisiaj natomiast dominuje pycha, którą tak wyraźnie widać u chrześcijan. „Pycha nie ma nic wspólnego z byciem wiernym obranej drodze” zauważył ks. Hajduczenia. Ks. Jerzy Molin zwrócił uwagę na fakt, że podział w chrześcijaństwie trwa kilkaset lat, stąd powrót do jedności również musi zająć odpowiednią ilość czasu. Niemniej za słowami powinny iść czyny. W tej kwestii wymienić można spotkania w trakcie Tygodnia Modlitwa o Jedność Chrześcijan, a swoistym osiągnięciem i krokiem ku jedności jest uznanie ważności sakramentu chrztu św. we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich. Ks. kan. Krzysztof Krzemiński natomiast zauważył, że „różnie można dążyć do jedności. Potrzeba nam czasu, by wędrówka była pełna, czyli byśmy zauważyli, że idzie z nami Chrystus”.

Ciekawym elementem tegorocznego tygodnia było spotkanie z ks. prał. Stanisławem Kardaszem w toruńskim WSD, który z dużą dozą humoru i w ciekawy sposób wspominał swoje pierwsze poczynania związane z ekumenizmem.

Joanna Kruczyńska

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
28
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Wardęgowo
MAJ
28
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
28-30
Odpust Matki Bożej Wardęgowskiej
Wardęgowo
MAJ
28
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.