Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Świadek Chrystusa 63. rocznica śmierci ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

2013-02-13
fot.
10 lutego na Mszy św. o godz. 13. w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu modlono się w intencji procesu beatyfikacyjnego ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950).

Na Eucharystia, której przewodniczył ks. dr Artur Szymczyk, obecni byli nie tylko parafianie, ale przede wszystkim siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (potocznie siostry terezjanki), z przełożoną generalną na czele s. Judytą Jankowską. Zgromadzenie to założył w 1936 roku ks. bp Szelążek.

Bp Adolf Piotr Szelążek ostatnie lata swojego życia, dokładnie od 1946 roku, spędził w podtoruńskim Zamku Bierzgłowskim. Został wydalony z własnej diecezji przez władze sowieckie. Dla księży stało się siedzibą kurii diecezji łuckiej. Biskup mimo podeszłego wieku prowadził aktywną działalność, o czym świadczy zachowana korespondencja. Zmarł w Zamku Bierzgłowskim 9 lutego 1950 r. 12 lutego ciało biskupa sprowadzono do Torunia. 13 lutego w kościele pw. św. Jakuba Mszę św. żałobną odprawił Prymas Polski ks. Stefan Wyszyński. Na pogrzeb przybyło ok. 20 biskupów i ok. 300 księży, biskup został pochowany w krypcie tegoż kościoła.

W ciągu ostatnich trzech lat trwają prace przygotowawcze do procesu beatyfikacyjnego ks. bp. Szelążka. Zakończyli już pracę cenzorzy teolodzy, ich zadaniem było przebadanie drukowanych pism ks. Biskupa. Wyniki swoich szczegółowych poszukiwań w rozproszonych archiwach i bibliotekach w Polsce oraz w kilku miejscach za granicą, podsumowuje także Komisja Historyczna. W 2011 roku Konferencja Episkopatu Polski, na prośbę ordynariusza toruńskiego ks. bp. Andrzeja Suskiego, wyraziła pozytywną opinię dotyczącą rozpoczęcia dochodzenia diecezjalnego.

 

Modlitwy o łaski za przyczyną ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka:

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś

sługę swego Biskupa Adolfa Piotra

pełnią Chrystusowego kapłaństwa,

mądrością w służbie Kościołowi,

dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych

oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa,

spraw, abyśmy wsparci jego przykładem

stale wzrastali w wierze oraz miłości Boga i bliźniego.

Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie

i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą

i ufnością prosimy.

Amen.


dk. Waldemar Rozynkowski

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.