Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Muzeum Diecezjalne zaprasza!

2022-08-09
Muzeum Diecezjalne zaprasza nie tylko do odwiedzin, ale i zakupu ciekawej lektury.


Zachęcamy do zakupu publikacji „Dioecesis nostrae Patroni”, wydanej z okazji 30. rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej, towarzyszącej wystawie: „Dioecesis nostrae patroni – wspólne dziedzictwo diecezji chełmińskiej i toruńskiej”, która jest czynna do 31 sierpnia br. w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu. Inspiracją do zorganizowania wydarzenia i wydania publikacji jubileuszowej było odkrycie skarbu relikwiowego w katedrze świętojańskiej, dokumentującego historyczne kulty świętych.

Publikacja jest wyjątkowym kompendium wiedzy na temat dawnych lokalnych kultów i patronatów diecezji chełmińskiej – Juty z Chełmży, Jana z Łobdowa, Doroty z Mątowów, młodszych kultów – świętych związanych z Toruniem i regionem, których postępowania beatyfikacyjne prowadzono współcześnie, choć jeszcze przed utworzeniem diecezji toruńskiej, jak: bł. Matka Maria Karłowska, Sługa Boża Magdalena Mortęska oraz świętych diecezji toruńskiej bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego, Sługi Bożego ks. bpa. Adolfa Szelążka.

W części pierwszej zawarto biografie postaci błogosławionych, w części drugiej umieszczono katalog z opisami wszystkich prezentowanych na wystawie eksponatów. Teksty związane z historią patronatów i towarzyszących rozwojowi kultów oraz historycznych artefaktów i ikonografii, przygotowali: prof. Waldemar Rozynkowski, prof. Juliusz Raczkowski, prof. Monika Jakubek-Raczkowska, Katarzyna Bucław oraz Alicja Grabowska-Lysenko, przy opracowaniu haseł katalogu pracowała też Paulina Piotrowska.
Publikacja kosztuje 75 złotych. Można ją kupić m.in. w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu. Istnieje też możliwość zakupu większej liczby egzemplarzy dla parafii, do czego serdecznie zachęcamy.Kontakt w sprawie zakupu publikacji:

tel.: 505 507 044; 56 622 11 15
e-mail: promocja@muzeumdiecezjalne.torun.pl; muzeumdiecezjalnetorun@gmail.com

Paulina Piotrowska
Muzeum Diecezjalne w Toruniu

 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.