Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dożynki diecezjalne 2022

2022-08-22
Fot. Aleksandra Wojdyło
Dożynki diecezjalne zgromadziły wielu gości i były okazją do wspólnego dziękczynienia Bogu za tegoroczne plony.

21 sierpnia w Radzyniu Chełmińskim odbyły się dożynki diecezjalne, których gospodarzami byli: ks. kan. Zbigniew Gański - diecezjalny duszpasterz rolników, Adam Olejnik - starosta grudziądzki, Krzysztof Chodubski - burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz ks. kan. Wojciech Rychert - proboszcz parafii św. Anny w Radzyniu.

Na uroczystościach zgromadzili się rolnicy, aby podziękować Bogu za wszystkie plony. Ks. kan. Wojciech Rychert przywital wszystkich zgromadzonych, podkreślając, że wszystko, co mamy jest darem Boga.

Mszy św. dożynkowej przewodniczył bp Wiesław Śmigiel, a wśród wiernych we Mszy św. uczestniczył doradca Prezydenta RP ds. rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, senator Ryszard Bober, poseł Zbigniew Sosnowski oraz przedstawiciele władz i innych organizacji.

Na początku Mszy św. uroczyście przekazano chleb na ręce bp. Wiesława Śmigla, który odmówił modlitwę i przekazał bochen na ręce przedstawicieli władz samorządowych.

W homilii bp Wiesław Śmigiel podkreślał, że dożynki są tradycją, która ma nam przypominać o tym, co jest w naszym życiu najważniejsze, a najważniejszy powinien być Bóg. Zaraz po Nim na liście wartości powinny znaleźć się cnoty takie, jak sprawiedliwość, pobożność, wiara, miłość. Pasterz mówił, że należy wyrażać wdzięczność za plony, bo są one owocami ziemi, którą Bóg dał nam w darze razem z życiem i wolnością i dzielić się chlebem ze wszystkimi potrzebującymi. Następnie rolnicy złożyli w darze swoje plony na ołtarzu.

Na zakończenie Mszy św. bp Wiesław pobłogosławił wieńce dożynkowe. Liturgię uświetnił chór Cantores Graudentes z Grudziądza oraz orkiestra dęta z Chełmna.

Po Mszy św. rozpoczęła się część dożynek z przemówieniami gości. Dożynkowy dzień zakończył się koncertem i zabawą przy muzyce w scenerii ruin radzyńskiego zamku.

Fot. Aleksandra Wojdyło
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.