Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Doświadczenie żywego Kościoła

2022-08-26
Fot. ks. Paweł Borowski
Kierownik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę składa podziękowanie za włączenie się w to dzieło.
Drodzy Pielgrzymi!

12 sierpnia brr. zakończyła się Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę. Tegoroczne rekolekcje w drodze odbywały się po hasłem ,,Posłani w Pokoju Chrystusa”. Przesłanie to było zachętą do modlitwy o pokój w sercach pątników jak i pokoju na całym świecie.

Jako odpowiedzialny za Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę pragnę podziękować Bogu za gorliwość, którą wlewa w serca pielgrzymów. Podziękowanie składam również księdzu biskupowi Wiesławowi Śmiglowi i księdzu biskupowi Józefowi Szamockiemu za ich troskę, wsparcie, a przede wszystkim za czynne uczestnictwo w rekolekcjach w drodze. Tworzenie rzeczywistości pielgrzymkowej to także wielka zasługa księży, diakonów, kleryków i sióstr zakonnych. W sposób szczególny podziękowania kieruje do:

- o. Macieja Atrasa i ks. Jakuba Kowalskiego z Grupy Niepieskiej z Torunia,

- o. Adama Dudka, o. Wiesława Majewskiego, ks. Sylwestra Łaski i ks. Dariusza Iwańskiego; kleryków Kacpra Grabowskiego i Jakuba Wiśniowskiego; siostry Nikodemy z Grupy Żółtej z Torunia,

- ks. Adama Lisa, ks. Macieja Kępczyńskiego, ks. Pawła Lewandowskiego,
ks. Pawła Malinowskiego; diakona Mateusza Dziubkowskiego; kleryków Emanuela Kwiatkowskiego i Jakuba Szynkarewicza z Grupy Białej z Torunia,

- ks. Adama Machowskiego i ks. Bartłomieja Sławińskiego z Grupy Brązowej
z Torunia,

- ks. Mariusza Ciesielskiego, ks. Michała Dąbkowskiego, ks. Marcina Sokołowskiego, ks. Mateusza Archity, ks. Dawida Gogolewskiego; kleryka Dawida Szczodrowskiego z Grupy Pomarańczowej z Grudziądza,

- ks. Piotra Śliwińskiego, ks. Stanisława Adamiaka; diakona Michała Kłosowskiego; kleryka Wojciecha Rozego z Grupy Zielonej z Działdowa,

- ks. Mateusza Wiśniewskiego, ks. Michała Oleksowicza, ks. Jacka Dudzińskiego,
ks. Sławomira Sobierajskiego, ks. Dawida Huziora; diakona Sebastiana Żyły; kleryka Szymona Ostrowskiego; sióstr Anny i Ewy z Grupy Zielonej Ziemi Chełmińskiej,

- ks. Jakuba Maciejki, ks. Daniela Milewskiego, ks. Pawła Rochmana, ks. Piotra Nowaka, ks. Pawła Figurskiego; diakona Karola Brzozowskiego; kleryka Szymona Stawickiego z Grupy Ziemi Lubawskiej,

- o. Augustyna Zygmunta, o. Ambrożego Okroja, o. Justyna Berusa, o. Antoniego Majewskiego, o. Fabiana Witkowskiego; kleryków Henryka Muńskiego i Giacomo Mariotti i 3 postulantów; sióstr Faustyny i Francesce z Grupy Brązowej z Brodnicy,

- diakona Waldemara Rozynkowskiego i kleryka Kacpra Szczepańskiego.

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę liczyła w tym roku 540 pątników.

Tworzenie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę to wielkie wyzwanie, które wymaga zaangażowania ze strony osób świeckich jak i duchownych. Dlatego pisząc to podziękowanie pragnę jednocześnie zaprosić wszystkich zaangażowanych do pielęgnowania i podtrzymywania relacji z pątnikami, abyśmy mogli się spotkać na pielgrzymim szlaku za rok. Nie zapominajmy, że dla wielu Pielgrzymka jest niezwykle ważnym, a niejednokrotnie pierwszym doświadczeniem żywego Kościoła, który towarzyszy człowiekowi na drodze wiary. Warto więc to doświadczenie zauważyć i podtrzymywać.

Wszystkie podziękowania, plany i zamierzenia zawierzam Matce Bożej Jasnogórskiej, do której dane nam było w tym roku pielgrzymować.

Ks. Bartłomiej Surdykowski
Kierownik Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę

 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.