Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dwie nowe dziewice konsekrowane w diecezji toruńskiej

2022-09-03
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
- Dziewice konsekrowane przez styl życia będą znakiem Królestwa Bożego. Takich znaków dzisiejszy świat bardzo potrzebuje – mówił bp Wiesław Śmigiel 3 września w toruńskim Sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin.- Dziewictwo konsekrowane jest zakorzenione w historii Kościoła od pierwszych wieków – były kobiety, które niepodzielnym sercem chciały służyć Panu Bogu. Ta forma konsekracji z pierwszych wieków jest bardzo podobna do obecnej, bo zawsze dokonywała się w obecności biskupa – mówi o. Jozue Misiak OFM, asystent duchowy i formator dziewic konsekrowanych w diecezji toruńskiej – Potem, po pojawieniu się zakonów, zanikła, powróciła zaś po Soborze Watykańskim II. Konsekracja dziewic odbywa się w strukturach diecezji i dla diecezji. Jest to życie według Ewangelii w konkretnym zawodzie.

Tego dnia konsekrację przyjęły dwie kandydatki do tego stanu. Ewa Leszczełowska jest nauczycielką, zaś Dagmara Krzyżanowska – lekarką. W sanktuarium zgromadziły się licznie rodziny kandydatek, wspólnota „Posłanie”, do której należą, dziewice i wdowy konsekrowane diecezji toruńskiej oraz przyjaciele. Konsekracja zakończyła ich wieloletnie przygotowania, choć, jak zwrócił uwagę pasterz toruński, jest to też „początek jeszcze piękniejszej przygody - oddania się Jezusowi i Kościołowi na wyłączną służbę”.

Nawiązując do perykopy ewangelicznej o błogosławieństwach, Biskup Śmigiel wyjaśnił: „Ojcowie Kościoła często widzieli w błogosławieństwa jako drogę na szczyt góry. Prawdziwie błogosławieni są ci, którzy weszli na szczyt, a więc są blisko Boga. Nie ma w tym samozadowolenia kogoś, kto wszedł na szczyt i z góry patrzy na innych a raczej zachęta, aby innych zapraszać na szczyt, wskazywać im drogę, przekonywać ich że można tam wejść oraz pomagać innym dostać się na szczyt. Życie konsekrowane to łaska i pomoc, aby stać się błogosławionym. Dziewice konsekrowane pragną być błogosławionymi jak każdy z nas, to znaczy chcą mieć wszystko u Pana Boga, chcą mu zaufać do końca. Wszystko ma sens, jeśli jest nakierowane na Boga. Nasz świat bardzo potrzebuje tego drogowskazu”.

W homilii bp Wiesław Śmigiel zwrócił uwagę na wymiar prorocki stanu dziewic konsekrowanych.

„Jak dziewice konsekrowane będą realizowały swoje powołanie? Wszystko jest pięknie opisane w dokumentach Kościoła, ale możemy spojrzeć też  po ludzku - one po prostu będą w tym świecie, ale nie jako bierne osoby. Będą znakiem sprzeciwu, będą przepowiadać swoim stylem życia, w  różnych sytuacjach życiowych będą odnosiły się do Pana Boga i choć głośno nie będą o tym mówiły, to jednak ich zwycięstwem, a właściwie zwycięstwem Pana Boga będzie taki moment kiedy, ktoś przyjdzie i spyta „Dlaczego ty tak postępujesz, dlaczego nie odpłacasz złem, dlaczego nie myślisz tylko i wyłącznie o zysku, dlaczego żyjesz w czystości?”. Kiedy pojawi się to pytanie, one staną się prawdziwym drogowskazem, ponieważ wskażą na Boga. Piękne to powołanie i bardzo potrzebne. Było potrzebne w pierwszych wiekach Kościoła - jest potrzebne i dzisiaj. Proroctwo to całkowite oddanie się Bogu przez przez nasz styl życia. Prorok to ten, który wskazuje na Boga. Potrzeba dzisiaj proroctwa czuwania, czyli otwartości na Ducha Świętego. Wiąże się to ze zmianą myślenia ludzkiego na myślenie ewangeliczne. Potrzeba nam proroctwa radykalizmu, czyli powrotu do Ewangelii w każdej sytuacji życiowej, bez oglądania się na ludzkie względy. Potrzeba nam również proroctwa pośredniczenia, czyli przekazywania Dobrej Nowiny. Każdy człowiek, z którym się spotykamy, nawet niezobowiązująco, towarzysko, powinien w którymś momencie dotknąć samego Boga, otworzyć się na prawdę Ewangelii”.

Hierarcha zwrócił również uwagę na postać Matki Bożej jako zasłuchanej w Słowo Pana i wypełniającej je.

Podczas obrzędu zgromadzeni w świątyni wstawiali się za dziewicami, modląc się litanią do wszystkich świętych. Na znak konsekracji otrzymały one Liturgię Godzin oraz obrączkę.

W diecezji toruńskiej mamy obecnie 5 dziewic konsekrowanych i dwie formujące się kandydatki. Jedna z dziewic konsekrowanych odeszła już do Pana.

rc/Toruń

GALERIA 1 - fot. Renata Czerwińska
GALERIA 2 - fot. o. Fabian Witkowski OFM
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
18
Konferencja: Wiara i czyn
Centrum Dialogu, pl. Ks. Frelichowskiego 1
MAJ
18
XVIII Rajd Rowerowy Śladami Bł. ks. Stefana Frelichowskiego
MAJ
18
104. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.