Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

100-lecie kościoła w Grudziądzu

2022-10-10
Fot. Małgorzata Borkowska/ Diecezja Toruńska
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu obchodził swoje 100-lecie.

Eucharystia z okazji jubileuszu 100. rocznicy poświęcenia kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu sprawowana była 9 października.

Wyrazy wdzięczności wobec wszystkich, którzy tworzą historię parafii skierował ks. kan Zbigniew Gański, proboszcz parafii. We wspólnej modlitwie uczestniczyli kapłani grudziądzkich parafii, kapłani pochodzący z parafii w Tarpnie, a także kapłani, którzy niegdyś posługiwali w tej parafii. Śpiewem Mszę św. uświetnił grudziądzki Chór Tibi Mariae.

W czasie homilii bp Wiesław Śmigel mówił o tym, czym jest duszpasterstwo,a także wspomniał postać Wandy Błeńskiej, lekarki, która część życia związała z Toruniem. Nie pracowała z chorymi w rękawiczkach, bo to budowałoby dystans. W duchu wdzięczności bp Śmigel nawiązał do jubileuszu obchodzonego w parafii - Dziękujemy za parafię, za duszpasterstwo, za to że Bóg pozwolił nam zbudować ten kościół. Dziękujemy też za to, ze dzisiaj możemy wspólnie świętować i obchodzić jubileusz duszpasterstwa w tej wspólnocie. Niech dobry Bóg błogosławi parafii. Niech też powołuje nowych kapłanów, osoby konsekrowane, ale niech też powołuje młodych ludzi do małżeństw chrześcijańskich. To jest niezwykle ważne powołanie, które dziś przeżywa trudne chwile. Prosimy, aby ta parafia była żywa. Aby troszczyła się o Kościół i aby wydawała dobre i błogosławione owoce - zakończył bp Śmigel.

Parafianie w tym szczególnym dniu dziękowali za to, że życie w parafii i losy ich rodzin są bezpieczne przy Sercu Pana Jezusa. Bogu dziękowali za powołania kapłańskie i zakonne. Wyrazili wdzięczność wobec kapłanów, którzy przez minione 100 lat kształtowali duchowość parafian w murach tej świątyni. Pamięcią modlitewną ogarniają byłych proboszczów, szczególnie śp. ks. Leona Kuchtę, który po wojnie odbudował kościół. Parafianie doceniają trud trzydziestoletniej pracy duszpasterskiej proboszcza ks. kan. Jana Bednarka, który zbudował dom parafialny, służący grupom i wspólnotom modlitewnym. Za trzynaście lat w parafii podejmowanych wyzwań współczesnego Kościoła, dziękowali obecnemu proboszczowi ks. kan. Zbigniewowi Gańskiemu. Zwłaszcza za podjęty trud wybudowania kościoła filialnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Owczarkach.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Borkowska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.