Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kurs lektorski - AKTUALIZACJA

2022-10-13
Fot. Joanna Kruczyńska
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Toruńskiej organizuje

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Toruńskiej organizuje w roku formacyjnym 2022/2023 Kurs Lektorski, o czym informowaliśmy niedawno. Dostępne są nowe informacje.
Kurs odbędzie się w zmienionej niż dotychczas formie. Aby mogło w nim uczestniczyć jak najwięcej osób - kurs będzie przeprowadzony w 4 miejscach Diecezji Toruńskiej:

1) Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej – obejmuje dekanaty: Bierzgłowski, Chełmżyński, Kowalewski, Toruński I, Toruński II, Toruński III, Toruński IV, Unisławski.
Odpowiedzialny: ks. Krzysztof Olaś. Tel. 662 – 099 – 750.
E-mail krzysztofolas@wp.pl

2) Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu -obejmuje dekanaty: Chełmiński, Grudziądzki I, Grudziądzki II, Łasiński, Radzyński, Wąbrzeski.
Odpowiedzialny: ks. Tomasz Gutowski. Tel. 785 – 912 – 823.
E-mail tomasz.gutowski.97@gmail.com

3) Parafia pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy - obejmuje dekanaty: Brodnicki, Golubski, Górznieński, Kurzętnicki, Nowomiejski, Jabłonowski.
Odpowiedzialny: Ks. Paweł Lewandowski. Tel. 885 – 357 -352.
E- mail pawelewec@gmail.com

4) Parafia pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Działdowie - obejmuje dekanaty: Działdowski, Lidzbarski, Lubawski, Rybnieński.
Odpowiedzialny: Ks. Mariusz Ciesielski. Tel. 722 – 103 – 195.
E-mail marcie48@wp.pl

W kursie Lektorskim mogą brać udział ministranci, którzy ukończyli 5 klasę szkoły sodstawowej.
Kurs będzie się składał z kilku jednodniowych spotkań, które odbywać się będą w soboty i zostanie zakończony uroczystą promocją lektorską.

Zapisy na kurs przyjmują wymienieni wyżej księża.
Można to uczynić drogą telefoniczną, bądź e-mailową.
Do zgłoszenia potrzebne będą następujące dane:
Imię i Nazwisko kandydata, parafia, zamieszkania i adres e-mail kandydata, na który zostanie przesłana zgoda rodziców na udział w kursie.

Koszt kursu to 100 zł.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 Października 2022 roku.

Ks. Krzysztof Olaś
Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej.
 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.