Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Stanowisko pełnomocnika biskupa seniora Andrzeja Suskiego adw. Marcina Okrucińskiego

2022-10-14
14 października 2022 roku do Kurii Diecezjalnej Toruńskiej w Toruniu wpłynęło pismo pełnomocnika Biskupa Andrzeja Suskiego o następującej treści:

    Toruń, dnia 14 października 2022 roku

    Szanowny Pan
    Mikołaj Podolski
    Dziennikarz Onet.Wiadomości

    Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
    ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa


  
Szanowny Panie, Szanowna Redakcjo,

Działając w imieniu mojego Mandanta, w nawiązaniu do artykułu, który w dniu 10 października 2022 roku ukazał się na portalu ONET, firmowany Pana nazwiskiem a zatytułowany „Nicniewiedzący. Przypadek biskupa Andrzeja Suskiego”, wskazuję co następuje.

Przedmiotowy tekst zawiera szereg nieprawdziwych insynuacji oraz przedstawia fakty, które nigdy nie zaistniały. Mój Mandant za szczególnie obraźliwą i godzącą w jego dobra osobiste uważa całą narrację tekstu, z której wyłania się obraz biskupa niegodziwego, mającego skłonności do najbardziej odrażających czynów. Odniesienia do wody święconej uważa również za niegodziwe i obrażające uczucia religijne.

Kolejny raz wyjaśnia, iż po ujawnieniu podejrzeń co do przestępczych zachowań wskazanego kapłana, niezwłocznie podjął decyzję o zawieszeniu go w czynnościach duszpasterskich i nakazał mu opuszczenie domu parafialnego. Wspomniany kapłan zamieszkał w swoim rodzinnym domu na terenie Archidiecezji Gdańskiej. Nigdy jednak nie został on tam przeniesiony i nie zostały mu przydzielone przez bpa Andrzeja Suskiego jakiekolwiek obowiązki duszpasterskie. Wyjaśniam, iż narzędzia, którymi dysponuje biskup diecezjalny, dają mu możliwość nakazania lub zakazania określonego zachowania, jednak nie pozwalają na ścisłą kontrolę nad tym, czy dany kapłan się do nich stosuje.

W odniesieniu do przebiegu kanonicznego procesu sądowego mój Mandant oświadcza, iż jedynym jego udziałem w tym procesie było powołanie kolegium sędziowskiego, w skład którego weszli kapłani także spoza Diecezji Toruńskiej i którzy są doświadczonymi kanonistami, posiadającymi bogaty dorobek naukowy. Biskup Andrzej Suski stanowczo zaprzecza stwierdzeniom, jakoby miał ingerować innymi decyzjami w przebieg tego procesu.

W związku z powyższym wzywam do zaprzestania dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i wskazuję, iż dalsze publikowanie tego rodzaju treści skutkować będzie podjęciem czynności prawnych, ukierunkowanych na ochronę dóbr osobistych mojego Mandanta.

Do wiadomości: Kuria Diecezjalna Toruńska w Toruniu
 
adwokat Marcin Okruciński


 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.