Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Jestem z Tobą

2013-04-08
fot. Jezus Miłosierny
„Przed oblicze Jezusa Miłosiernego przyprowadzamy ludzi, których serca są obolałe i zranione. Gromadzimy się, by dziękować Bogu za dar miłosierdzia, złożyć przebłaganie i prośby” mówił na rozpoczęcie diecezjalnych obchodów Niedzieli Miłosierdzia Bożego kustosz toruńskiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny ks. prał. Stanisław Majewski. Uroczystości, którym przewodniczył bp Andrzej Suski, odbyły się w sanktuarium 7 kwietnia br. o godz. 15.

Na rozpoczęcie obchodów, w Godzinie Miłosierdzia, wierni zgromadzeni w świątyni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie sprawowano Mszę św. w intencji wspólnoty parafialnej oraz ofiar katastrofy smoleńskiej i ich rodzin.

W homilii bp Andrzej ukazał miłość Chrystusa jako ewoluującą relację do człowieka. W Wielki Czwartek była miłością pokorną i służebną, w Wielki Piątek miłością ofiarną aż po śmierć, w Wielką Sobotę wierną aż do grobowej deski, zaś w poranek wielkanocny miłością zwycięską, mocną. „Dzisiaj miłość Chrystusa jest miłosierna, napełniająca pokojem, przebaczająca grzech” mówił kaznodzieja. Przypomniała rzeczywistość wieczernika, który w swoisty sposób zapętlał dzieje apostołów. To w wieczerniku Jezus „do końca ich umiłował”, tam przygotował swoich uczniów na chwile rozstania i ponowne spotkanie. Wieczernik jednoczył apostołów aż doprowadził ich do radości zmartwychwstania Pana. „Radość ta trwa przez wieki, a my, zgromadzeni w tym toruńskim wieczerniku, trwamy w radości apostołów” przypominał bp Andrzej.

W dalszej część homilii kaznodzieja podkreślił, że dla współczesnych ludzi bardzo ważne jest, iż Jezus Miłosierny nie przychodzi z pustymi rękami. Przynosi dar pokoju, który jest jakże cenny w sytuacji przymusu pogodzenia prawdy i fałszu, miłości i nienawiści, czy czystości i brudu. Ten rozdźwięk w wartościach generuje niepokój. Podczas pielgrzymki do Torunia bł. Jan Paweł II powiedział, że „bez wewnętrznej odnowy, bez miłości, człowiek nie zdobędzie pokoju serca”. Świat oferuje namiastkę pokoju, który jest kruchy. Jezus natomiast obdarza człowieka pokojem trwałym, łaską, zaś w posłudze sakramentu pokuty i pojednania leczy wewnętrzne zranienia. „Tak wypowiada się miłosierna miłość Boga. Ona przywraca człowieka do godności dziecka Bożego” mówił kaznodzieja.

Na zakończenie bp Andrzej wspomniał rocznice dwóch wydarzeń, które miały miejsce w wigilie święta Miłosierdzia Bożego: śmierć bł. Jana Pawła II (2 kwietnia 2005 r.) oraz katastrofa pod Smoleńskiem (10 kwietnia 2010 r.). W kontekście przywołanych faktów kaznodzieja zauważył, że „Jezus mówi: „Przestań się lękać, bo jestem z Tobą. W moich rękach jest klucz Twoich przeznaczeń. Otworzę ci niebo jeśli pójdziesz moimi śladami”.

Podczas diecezjalnych obchodów święta Miłosierdzia Bożego tradycyjnie poświęcono obrazy Jezusa Miłosiernego przyniesione przez wiernych do świątyni. Następnie przed Najświętszym Sakramentem odnowiono akt oddania świata Miłosierdziu Bożemu, po czym udano się z procesja Eucharystyczna wokół kościoła, by po błogosławieństwie końcowym poświęcić epitafium dedykowane pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Uroczystości w toruńskim sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny zgromadziły kapłanów katolickich, duchownego prawosławnego, siostry zakonne, parlamentarzystów, władze miejskie z prezydentem Michałem Zaleskim, przedstawicieli Rady Miejskiej oraz wiernych z parafii i pielgrzymów z diecezji toruńskiej, bydgoskiej i włocławskiej.

Joanna Kruczyńska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.