Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pielgrzymka ministrantów i lektorów do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie

2013-06-18
fot. Jarosław Tomaszewski/KnC
8 czerwca br. odbyła się V Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Z całej Polski zjechało blisko 4 tysiące ministrantów i lektorów. Nie zabrakło również Liturgicznych Służb Ołtarza z diecezji toruńskiej.

Gniezno odwiedzili ministranci wraz ze swymi opiekunami z następujących dekanatów: Toruński I, Toruński II, Grudziądzki I, Nowomiejski, Unisławski, Chełmiński, Brodnicki, Kowalewski, Golubski i Jabłonowski.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną na Placu św. Wojciecha u podnóża katedry. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Krzysztof Wętkowski – biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. W homilii podkreślił odpowiedzialność za Kościół i Ojczyznę, jaka za parę lat spocznie na młodych ludziach, którzy budować będą przyszłość narodu. Biskup zachęcał młodych, aby na wzór św. Wojciecha byli odważnymi świadkami Chrystusa i z dumą wyznawali swoją wiarę.    Mszę Świętą koncelebrowali także: ks. bp Adam Bałabuch – biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów; ks. bp senior Bogdan Wojtuś oraz opiekunowie i duszpasterze ministrantów i lektorów. Przed Mszą Świętą odczytany został list Prymasa Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka, w którym dziękował ministrantom za ich świadectwo wiary i gotowość budowania historii Polski na wartościach chrześcijańskich.

Po Mszy Świętej pielgrzymi udali się na posiłek do seminaryjnych ogrodów.

W czasie pobytu w Gnieźnie ministranci i lektorzy zwiedzali gnieźnieńskie kościoły podążając szlakiem sakramentów świętych. W katedrze (chrzest) wyznali wiarę czyniąc znak krzyża wodą z Jeziora Lednickiego. Przed kościołem św. Jerzego (kapłaństwo) zadeklarowali modlitwę za wylosowanego kapłana z archidiecezji gnieźnieńskiej. W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia u oo. Franciszkanów (pokuta i pojednanie) głowy posypano popiołem. W kościele św. Jana Chrzciciela (namaszczenie chorych) każdy pielgrzym otrzymał woreczek z solą – symbol zdrowia fizycznego i duchowego. Przy pomniku św. Wojciecha i pobliskim kościele garnizonowym (bierzmowanie i Eucharystia) ministranci złożyli przywiezione krzyżyki, które zostaną przekazane do Sanktuarium Krzyża Świętego w Słupcy.

Podczas pielgrzymki miała miejsce procesja z relikwiami św. Wojciecha z kościoła św. Michała na Wzgórzu Zbarskim do katedry. Na Placu św. Wojciecha ministranci i lektorzy uczestniczyli w nieszporach ku czci świętego biskupa męczennika. Uczestnicy pielgrzymki wysłali również do papieża Franciszka przesłanie, w którym przyrzekali swoją wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Obok głównych punktów pielgrzymki ministranci i lektorzy mogli zwiedzić Muzeum Początków Państwa Polskiego,  Muzeum Archidiecezjalne, wziąć udział w pokazie dawnych wozów bojowych, ujrzeć rekonstrukcję walk Powstania Wielkopolskiego czy występ Orkiestry Dętej OSP ze Słupcy. Pielgrzymkę zakończył koncert zespołu „Siewcy Lednicy”.

Pielgrzymka do Gniezna była wspaniałą okazją, aby umocnić swoją wiarę, odnowić przyrzeczenia chrzcielne i doświadczyć siły, jaka drzemie we wspólnocie Kościoła, Słowie Bożym i wspólnej modlitwie. Ministranci i lektorzy wrócili do swoich parafii napełnieni dumą, z tego iż mogą na co dzień być sługami Chrystusa.

 

Ks. Marcin Furman Dekanalny Duszpasterz LSO Dekanatu Unisławskiego

 

Zdjęcia; Jarosław Tomaszewski/KnC

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.