Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wieczór modlitewny w Grudziądzu

2022-11-22
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” - mówi do nas Pan Bóg w Księdze Kapłańskiej.


Mówił tak również do tych, którzy poprzedzili nas w drodze do Nieba i dziś jako święci i błogosławieni orędują za nami. Wielu z nich chce się z nami spotkać podczas wieczoru modlitewnego w ramach Grudziądzkiego Spotkania Młodzieży Katolickiej w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w piątek 25 listopada.

Nasz wspólny wieczór modlitwy tradycyjnie rozpoczniemy od Eucharystii o godz. 18.00.

Tego wieczoru pragniemy po raz kolejny sobie uświadomić, że świętość nie jest czymś nierealnym lub nieosiągalnym, ale jest podstawowym powołaniem każdego z nas. Święci są po to, aby nam o tej prawdzie przypominać, aby nas zawstydzać i motywować do jej „zdobycia”. Oni też byli zwykłymi ludźmi, którzy żyli w zwyczajnych czasach, którzy się śmiali i płakali, którzy grzeszyli ale i podnosili się ze swoich upadków, wyznając grzechy w sakramencie pokuty i karmili się pokarmem niebieskim, idąc za Chrystusem.

Zapraszamy bardzo gorąco wszystkich do wspólnego czuwania z Chrystusem i wszystkimi świętymi. Kto wie, może i ty tego wieczoru odszukasz swojego niebieskiego przyjaciela, który stanie się twoim patronem?

Zapraszają i czekają na ciebie Pan Jezus, Święci oraz Błogosławieni, Wspólnota młodzieżowa #SursumCorda, #DeoNostro i ZHP Grudziądz.

ks. Mateusz Archita

Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4
Toruń - Domek DA oo. jezuitów, po Mszy św. o godz. 19
GRU
4
Toruń - Barbarka, kaplica św. Barbary, godz. 13:00
GRU
4
Grudziądz - Bazylika św. Mikołaja Bpa, godz. 10:00
GRU
6
Toruń: Wydział Teologiczny UMK (sala IA), godz. 19:00
GRU
9
Muzeum diecezjalne, ul. Żeglarska 7, godz. 17.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.