Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kurs Lektorski 2013

2013-06-18
fot.
Dnia 12 czerwca o godz. 18:00 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu odbyła się podniosła uroczystość błogosławieństwa do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilę wygłosił ks. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI, Rektor WSD.

Przyjmij księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych…

 

W bieżącym roku formacyjnym do pełnienia zadań lektora przystąpiło 51 ministrantów z trzech rejonów duszpasterskich Diecezji Toruńskiej.
Nowo pobłogosławieni lektorzy pochodzą z następujących parafii; św. Antoniego w Toruniu,  Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu,  NMP Częstochowskiej w Toruniu, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu, Ducha Świętego w Grudziądzu, Świętego Maksymilian Kolbe w Grudziądzu, Świętego Stanisława Biskupa w Grudziądzu, Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu, Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu, Świętego Mikołaja w Grudziądzu, Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu, św. Marcina w Grążawach, Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie, świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.
Ministranci z Działdowa i Łasina błogosławieństwo do posługi otrzymają w wyznaczonym przez duszpasterzy terminie.

Do przyjęcia tego zadania kandydaci przygotowują się w swoich rejonach duszpasterskich poprzez solidną formację, która obejmuje cztery etapy. Pierwszą z nich jest formacja fonetyczna, która ma za zadanie nauczyć kandydatów na lektorów prawidłowej wymowy zgodnej z wymogami poprawnej polszczyzny. Istotnym zadaniem w przygotowaniu fonetycznym jest umiłowanie piękna języka i wzbudzenie troski o należyte proklamowanie słowa Bożego. Drugi etap stanowi formacja biblijna, która ma za zadanie pogłębienie więzi ze Słowem Bożym, ukazanie tego słowa jako adresowanego do mnie, będącego źródłem prawdy i dobra. Również wprowadzenie w praktykę częstego, osobistego czytania i rozważania słowa Bożego. Trzeci etap to formacja liturgiczna. Zdaniem tego etapu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej Liturgii, rozmiłowanie w niej oraz kształtowanie służby przy ołtarzu zgodnej z normami liturgicznymi. Ostatnim najistotniejszym etapem jest formacja wewnętrzna która za cel obiera sobie pogłębienie więzi z Chrystusem, ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego. Skuteczność formacji wewnętrznej warunkuje dalsze trwanie przy ołtarzu, dlatego podczas zajęć koncentrujemy naszą uwagę na potrzebie współpracy z łaską Bożą.

Dziękuję wszystkim odpowiedzialnym za formację parafialnych wspólnot liturgicznej służby ołtarza. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich Księży Proboszców, którzy umożliwili swoim ministrantom uczestnictwo w kursach lektorskich. Kolejna edycja kursów lektorskich rozpocznie się we wrześniu. Zapraszamy. Fotogaleria na  www.knc-torun.pl

Ks. Rafał Bochen - Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.