Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dyskusja "Piękno i kicz w liturgii" na WT UMK w Toruniu

2022-12-03
Ośrodek liturgiczny „Mysterium Fidei” oraz Fundacja „Pro Futuro Theologiae” zapraszają na dyskusję nad pięknem i kiczem w liturgii.

Odbędzie się ona we wtorek, tj. 6 grudnia 2022 roku na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu (ul. Gagarina 37) o godz. 19:00 w sali IA.

Chcemy zatrzymać się nad tym tematem, ponieważ piękno jest niewątpliwie ważnym wymiarem liturgicznego doświadczenia. W pięknie możemy dostrzec obecność Boga w świecie przez Niego stworzonym. W pięknie spotyka się prawda i dobro, których doświadczenie prowadzi do spotkania z Bogiem. Chcemy jednak także przyjrzeć się temu, co określamy mianem kiczu. Kicz nie mieści się ani w kategoriach piękna, ani brzydoty, dlatego chcemy odkrywać czym on jest.

Do naszej dyskusji zaprosiliśmy specjalnych gości, którzy staną się naszymi przewodnikami po tym temacie, a będą nimi dominikanie o. Tomasz Gałuszka i o. Łukasz Miśko oraz ks. Robert Woźniak. Będziemy mówili o pięknie ogółem, o pięknie celebracji, o pięknie przestrzeni liturgicznej, ale również o pięknie doświadczanym w muzyce. Jednocześnie starać się będziemy dostrzec, gdzie może nam w tym wszystkim pojawić się nieproszony gość, którym jest kicz.

Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich, których temat ten interesuje i porusza w różnych jego wymiarach. Zapraszamy duchownych i świeckich, odpowiedzialnych za liturgię i jej przygotowanie oraz wiernych, którzy po prostu uczestniczą w parafialnej Mszy Świętej, pasjonatów liturgii i teologii. Zapraszamy każdego kto chciałby się włączyć w dyskusję i zabrać w niej głos, aby lepiej zrozumieć rzeczywistość liturgii i boskiego dialogu, który w niej trwa.

Dyskusję moderować będzie ks. Tomasz Gutowski, koordynujący działania Ośrodka liturgicznego Mysterium fidei.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: liturgia.umk@gmail.com.

ks. Tomasz Gutowski
dk. Michał Kłosowski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.