Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

800-lecie nadania Grudziądza Biskupowi Chrystianowi

2022-12-05
Fot. Małgorzata Borkowska/ Diecezja Toruńska
W Grudziądzu odbył się cykl wydarzeń i spotkań z okazji 800-lecia nadania Grudziądza Biskupowi Chrystianowi.

W programie obchodów 3 i 4 grudnia znalazły się wykłady naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. W. Rozynkowskiego oraz dr. J. Bonczkowskiego, który omawiał hipotezy założenia Grudziądza przed 1291 rokiem.

Sprawowana była również Msza Święta w grudziądzkiej bazylice w intencji mieszkańców Grudziądza, wystawa plenerowa na placu przed bazyliką, wykład o. Justyna, cystersa z opactwa
w Wąchocku oraz spotkanie z Kazimierzem Trybulskim, autorem powieści o Biskupie Chrystianie.

Współorganizatorem był Grudziądzki Komitet Społeczny Upamiętnienia Biskupa Chrystiana, a zebranych powitała Wioletta Pacuszka, dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

W czasie inauguracyjnego wykładu prof. Waldemar Rozynkowski mówił o życiu i działalności misyjnej Biskupa Chrystiana w kontekście jej znaczenia dla Grudziądza.

W niedzielę ks. kan. Dariusz Kunicki, proboszcz grudziądzkiej bazyliki sprawował Eucharystię w intencji mieszkańców Grudziądza. W Mszy Świętej udział wzięli prezydent Grudziądza Maciej Glamowski oraz przedstawiciele samorządu i Grudziądzkiego Komitetu Społecznego Upamiętnienia Biskupa Chrystiana, a także parafianie i mieszkańcy miasta. Homilię wygłosił o. Justyn.

Wystawę plenerową poświęconą postaci Biskupa Chrystiana otworzyła kustosz Emilia Markot-Borkowska, zastępca dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Plansze ustawiono tuż przed tablicą upamiętniającą Biskupa Chrystiana, pierwszego pasterza Grudziądza i Ziemi Chełmińskiej. Pod pamiątkową tablicą złożono kwiaty i wieńce.

Na zakończenie rocznicowych obchodów o. Justyn zaprosił na wykład o współczesnym życiu cystersów. Odbyło się także spotkanie z Kazimierzem Trybulskim, autorem powieści „Christian”.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Borkowska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.