Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pierwsi stali lektorzy w diecezji toruńskiej

2013-07-02
fot.
Dnia 30 czerwca br. w toruńskiej katedrze ks. bp Józef Szamocki udzielił posługi stałego lektora 31 mężczyznom. To pierwsze i niecodzienne wydarzenie w naszej diecezji zamknęło cykl przygotowań, na który składały się zarówno formacja intelektualna, jak i duchowa.

Przypomnijmy, że stały lektor ustanowiony jest przede wszystkim do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii, może także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. Jeżeli istnieje potrzeba może także przygotowywać i podawać wyjaśnienia lub komentarze do poszczególnych momentów w liturgii. Stały lektor może także pomóc w przygotowaniu wiernych do przyjęcia sakramentów. Podczas spotkania z kandydatami do przyjęcia posługi stałego lektora ks. bp Andrzej Suski wskazał także na potrzebę troski przez stałych lektorów o stan i przechowywanie ksiąg liturgicznych oraz zaprosił ich do włączenia się w grupy biblijne w parafiach.

Posługę stałego lektora otrzymali: Hieronim Iwicki (Bierzgłowo, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny); Zenon Gajewski, Roman Kurowski, Jerzy Święszkowski (Działdowo, pw. św. Katarzyny); Jacek Łęgowski, Benedykt Milewski, Piotr Nabłotny (Grążawy, pw. św. Marcina Bp.); Jan Porażyński (Grudziądz, pw. św. Maksymiliana Kolbego); Henryk Dyczek (Przysiek, pw. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich); Andrzej Michalski, Łukasz Sarnowski (Radoszki, śś. Wawrzyńca i Mikołaja); Sławomir Konrad (Złotorii, pw. św. Wojciecha Bp.). Z parafii toruńskich pochodzą: Stanisław Sławiński (pw. bł. Marii Karłowskiej); Wojciech Osiński, Wiesław Skwira, Henryk Ziędalski (pw. Chrystusa Króla); Jan Hinz, Jacek Kwieciński, Wojciech Wójtowicz (Matki Bożej Nieustającej Pomocy); Mirosław Kozicki (pw. Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego); Henryk Noworacki, Piotr Skowroński (pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej); Czesław Górski (pw. Opatrzności Bożej); Jarosław Lewandowski, Mirosław Matecki, Zbigniew Olisiejko, Marek Włoczewski (pw. św. Antoniego); Mariusz Krukar (pw. św. Józefa); Jerzy Maciejewski (pw. św. Maksymiliana Kolbego); Jerzy Kalinowski, Ryszard Talarek (pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny).

Polecajmy ich wszystkich naszym modlitwom, aby potrafili posługiwać w parafiach i wspólnotach naszej diecezji.

dk. Waldemar Rozynkowski

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.