Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Szkaplerz – znak braterstwa z Maryją

2013-07-29
fot. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Jozef Szamocki
Tegoroczne obchody uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel przyciągnęły do łasińskiego klasztoru sióstr karmelitanek jeszcze większą, niż przed laty, grupę czcicieli Maryi i Świętego Szkaplerza oraz przyjaciół klasztoru. Triduum Maryjnemu, przygotowującemu do głównych uroczystości, przewodniczył ks. kan. dr hab. Zbigniew Wanat, wykładowca wydziału teologicznego UMK w Toruniu.

Głoszone konferencje przybliżały zagadnienia duchowości maryjnej oraz skłaniały do zastanowienia nad postawą współczesnego chrześcijanina. Tak, jak Maryja, mamy ufać  Bogu i nie bać się całkowicie Jemu zawierzyć, a wtedy nasze życie będzie radośniejsze, pełniejsze i  w doskonale zaowocuje – mówił ks. Wanat. Adoracja Najświętszego Sakramentu  pozwalała również ugruntować  usłyszane treści oraz  przybliżyć do Chrystusa i Jego Matki.

16 lipca Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Józef Szamocki. „Maryja jest nauczycielką naszej wiary i towarzyszy w naszym wzroście duchowym, szczególnie w przeżywanym Roku Wiary. Uczy nas miłości Boga i bliźniego.  A  takim szczególnym znakiem miłości Maryi do nas jest szkaplerz” – mówił w słowie wstępnym Ksiądz Biskup.

Tematem przewodnim odpustowej homilii wygłoszonej przez bp. Józefa  była wiara jako dar, którego Pan Bóg chce udzielać każdemu człowiekowi,  uznawanie prawdy, że Bóg istnieje oraz wiara w Opatrzność Bożą. Zwrócił uwagę na czerpanie radości z wiary i entuzjazmu w jej przekazywaniu. „My wierzymy dlatego, że Bóg naprawdę nikogo z nas nie przekreśla i dla każdego przygotował niebo. Jak Jemu zawierzymy, to inaczej zaczynamy funkcjonować w świecie” – mówił Ksiądz Biskup. „Prawdą jest, że mogę uwierzyć w Boga, bo On najpierw uwierzył we mnie” – podkreślił. Uczestnicząc w Eucharystii wyznajemy naszą wiarę, a Bóg wie, że Go nie odrzucimy i nie roztrwonimy Jego miłości objawionej w śmierci na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Wskazywał także, aby było łatwiej wierzyć, na otwarte  niebo, z którego spływa na nas Boża łaska, łaska konieczna do zbawienia i życia z Bogiem w niebie. „Jezus wypełniając do końca wolę Bożą, dał nam swoją Matkę, abyśmy otworzyli swoje serca. Ona jest nie tylko kochającą Matką, ale pierwszą nauczycielką wiary, uczy kochać Jezusa i wypełniać objawioną w Nim wolę Ojca”   – podkreślał bp Józef. Nawiązując do uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej bp Szamocki zwrócił uwagę, że opieka Matki wyraża się w szkaplerzu. „Kto przyjmuje ten znak, chroni się w sercu Maryi, a Ona uczy nas wzrastać na drogach wiary” – dodał na zakończenie homilii.

Jak zawsze wspólna modlitwa wiernych i sióstr za klauzurą nabrała szczególnego znaczenia jedności,  miłości i chęci pogłębienia swojej wiary. Oprawę artystyczną Mszy św. zapewnił chór  Tibie Mariae pod dyrekcją Małgorzaty Gołuńskiej – Michna.

Na uwagę zasługuje fakt, że w tegorocznych obchodach uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej wzięła udział liczna grupa sióstr zakonnych oraz kapłanów, którzy wraz z kolejną grupą wiernych świeckich przyjęli szkaplerz, jako „znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania” (por. słowa Najświętszej Maryi Panny wypowiedziane w 1251 roku do Szymona Stocka). Warto przypomnieć, że kto nosi szkaplerz karmelitański, ten otrzymuje obietnicę, że dusza jego w pierwszą sobotę miesiąca po śmierci będzie wyzwolona z czyśćca. Jednak szkaplerz to nie tylko obietnice, ale i zobowiązania. Jednym z nich jest noszenie tego znaku  przynależności do Maryi w należytym duchu i życie zgodne z nauką Kościoła, naśladowanie Matki Bożej w codziennym życiu osobistym, zachowanie czystości według stanu, czynienie uczynków miłości i miłosierdzia, jak Maryja, oraz codzienna modlitwa przyłączona do szkaplerza. Szkaplerz karmelitański przypomina również o znaczeniu wiary i miłości w naszym życiu, a  osoby go noszące mają także udział w duchowych dobrach zakonu karmelitańskiego.

Aleksandra Wojdyło

 

FOT: Uroczyste nałożenie Szkaplerza świętego

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.