Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bogu i rolnikom dziękujemy za chleb

2013-09-02
fot.
Z rolniczego trudu rodzi się chleb, dar Opatrzności Bożej i podstawowy produkt naszego życia. Dożynki, jako radosne święto zakończenia prac żniwnych i podziękowanie rolnikom za tegoroczny chleb, wszelkie plony i całoroczną pracę, znane są w tradycji polskiej już od XVI wieku. Współcześnie dziękczynienie za plony Panu Bogu i rolnikom odbywa się na wielu płaszczyznach: parafii, powiatu, diecezji, czy rejonu.

Zawsze podkreślane jest znaczenie i wartość pracy wszystkich, dzięki którym nie brakuje chleba powszedniego oraz tych, którzy nie przestają kochać ziemi ojczystej i ziemi, jako matki – żywicielki.

Rolnicy i mieszkańcy wsi diecezji toruńskiej składali tegoroczne dziękczynienie Panu Bogu za zebrane plony w święto Matki Bożej Częstochowskiej. Gospodarzem rolniczego święta był proboszcz parafii pw. św. Marcina Bp. i kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Boleszynie ks. kan. Piotr Nowak oraz diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański. Koncert scholi parafialnej z Boleszyna, kierowanej przez Beatę i Elżbietę Kozłowskie, towarzyszył przybywającym delegacjom rolniczym. Centralną częścią uroczystości była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. bp Roman Marcinkowski z Płocka. Duchowo obecny był bp Andrzej Suski, przebywający na Jasnej Górze oraz bp Jozef Szamocki, towarzyszący peregrynacji kopii Cudownego Obrazu w diecezji.

Uczestników uroczystości powitał ks. kan. Piotr Nowak. Przypomniał słowa bł. Jana Pawła II o roli rolników w zachowaniu wiary, mowy i tradycji w najtrudniejszych okresach w historii Polski. „Również i dzisiaj jesteście, drodzy rolnicy, tymi, którzy pielęgnują, przechowują skarby naszej wiary i miłość do ojczystej ziemi” – podkreślił.

Na wstępie starostowie na ręce kapłanów złożyli chleb dożynkowy. Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa ks. bp Roman przekazał bochen przedstawicielom władzy w osobach posłów Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Zbigniewa Babalskiego. Starostami dożynkowymi byli Irena i Józef Wiercińscy z Sugajna (parafia Boleszyn). Prowadzą oni 80-hektarowe gospodarstwo, ukierunkowane na produkcję roślinną. Uprawiane są zboża i kukurydza. Dodatkowo hodują trzodę chlewną. Troskę o rozwój gospodarstwa starostowie łączą z wiernością zasadom chrześcijańskiego życia i te zasady przekazują swoim dzieciom: Monice, Danielowi i Łukaszowi, którzy wspierają rodziców w ich pracy w gospodarstwie. Starostowie aktywnie działają we wspólnocie parafialnej: Pan Józef jest członkiem rady parafialnej, a Pani Irena – Żywego Różańca.

Homilię okolicznościową wygłosił ks. bp Roman Marcinkowski. Nawiązując do święta Matki Bożej Częstochowskiej kaznodzieja zwrócił uwagę na rozwinięty, szczególnie w naszym kraju, kult Maryjny. Podkreślił, że Matka Boża uświęca również rolniczy trud i błogosławi pracy rolnikom, jako Matka Boża Gromniczna, Siewna, Zielna, a rolnicy w tym roku właśnie w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Boleszynie, w dniu Matki Bożej Częstochowskiej, również składają podziękowania za szczęśliwy czas siewu, wzrostu i zbioru tegorocznych plonów. „Trzeba uczyć się prawdy od wsi, bo tam wszystko jest autentyczne, a co sztuczne, szkodzi i nie przetrwa” – mówił. Przypomniał o wielu elementach rolniczych zawartych w Biblii. Podkreślał rolę rolnika w realizacji życiowego powołania „w czynieniu sobie ziemi poddanej”. Zwracając się bezpośrednio do rolników i doceniając wkład rolnika w kultywowanie tradycji narodowych i religijnych powiedział: „Jesteście potrzebni narodowi, bo go żywicie. Patrzymy na was z wielką czcią i z wdzięcznością. Większość z was to ludzie wiary i przyjaciele Boga, wspaniali synowie Kościoła i narodu. Jesteście spadkobiercami dziedzictwa narodowego i tradycji polskiej wsi”. Ksiądz Biskup również docenił trwanie na „rolniczym posterunku”, pomimo wielu trudności osobistych, społecznych i gospodarczych. Odwołał się do słów wypowiadanych pod adresem polskiego rolnika przez wieszczów oraz Sł. B. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. Jana Pawła II. Prosił, aby byli dumni z zaszczytny tytułu, jaki nasza narodowa historia przyznała rolnikom: „Jesteście tymi, którzy żywią i bronią”.  Na koniec bp Roman zapewnił rolników o biskupim i kapłańskim wsparciu modlitewnym dla ich spraw na ojczystym zagonie. I zwrócił się z apelem: „Jeden drugiego brzemiona dźwigajcie, nigdy nie bądźcie przeciw sobie, nigdy nie działajcie w pojedynkę, nie dajcie się zwodzić, niech wasze gospodarskie sita dobrze oddzielają ziarna od plew, kłamstwo od prawdy. Bądźcie silni mocą Boga, z Nim budujcie wasze dziś i jutro na polskiej wsi.”

W procesji z darami do ołtarza rolnicy przynieśli m.in. płody rolne wytworzone przez siebie. Liturgię przygotowali członkowie duszpasterstwa rolników. Mszę św. uświetniła gminno – parafialna orkiestra dęta z Grodziczna pod batutą Jarosława Titza. Obecne również były poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń rolniczych.

Ksiądz Biskup poświęcił wieńce dożynkowe. Starostowie dożynek, w imieniu wszystkich rolników, wypowiedzieli słowa wdzięczności Panu Bogu za opiekę i błogosławieństwo w pracy na roli i szczęśliwe żniwa: „Panie Boże, naucz nas sprawiedliwie i z miłością dzielić się tym, co z Twojej łaski możemy wypracować naszymi rękami”. Następnie wszyscy rolnicy zawierzyli siebie i swoją pracę Matce Bożej. Ze słowem podziękowania wystąpił diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański. Zwracając się bezpośrednio do rolników mówił: „Budujcie jedność między sobą i w niej trwajcie, abyście dobrze wypełniali posłannictwo rolniczego trudu. Bądźcie solidarni, abyście jeden drugiego brzemiona nosili”. Życzył również, aby w codzienności rolniczej przestrzegano tradycję, kulturę i obyczaje chrześcijańskie. Zaprosił także do licznego uczestnictwa w dożynkach jasnogórskich. Po Mszy św. podzielono się poświęconym chlebem.

Uczestniczący w dożynkach posłowie Jan Krzysztof Ardanowski i Zbigniew Babalski w swoich wystąpieniach mówili o aktualnych pracach sejmowej komisji rolnictwa, poruszali nurtujące rolników problemy oraz zachęcali do czerpania radości z pracy na roli, pomimo piętrzących się kłopotów.

Przywiezione wieńce dożynkowe zostały poddane ocenie komisji, która przyznała I miejsce parafii Ostromecko. Równie kunsztownie wykonany był wieniec z Koszelew, który zajął II miejsce, a trzeci nagrodzony wieniec wykonali mieszkańcy wsi Nielbark, parafia Brzozie Lubawskie. Łącznie w Boleszynie zaprezentowano 21 wieńców.

Parafianie boleszyńscy przygotowali w ogrodzie parafialnym poczęstunek dla dożynkowych gości. W bloku imprez towarzyszących znalazły się „Obrazki z życia św. Hildegardy” przedstawiane przez wiernych parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu i Bractwa Rycerskiego w Radzyniu Chełmińskim, występ dzieci ze szkoły podstawowej w Boleszynie oraz pokaz konny w wykonaniu stajni „Tarpan” z miejscowości Korboniec k. Mławy. Rolnicze świętowanie trwało w radosnej atmosferze, wspólnocie i jedności.

Aleksandra Wojdyło

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.