Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obudzić olbrzyma

2013-09-23
fot.
II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

W dniach 19 – 22 IX w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji zorganizowany przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczy bp Grzegorz Ryś. Członkiem tego zespołu, z naszej diecezji, jest redemptorysta o. Jacek Dubel CSsR, Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jana Umiłowanego Ucznia Diecezji Toruńskiej. Podczas samego Kongresu pełnił on rolę koordynatora całego wydarzenia.

Hasłem Kongresu były słowa Obudzić Olbrzyma, które w sposób bezpośredni odniesiono do parafii. Celem bowiem Kongresu było ukazanie pastoralnej koncepcji dla parafii w dobie wezwania do Nowej Ewangelizacji, jak również prezentacja konkretnych narzędzi pomocnych do czynienia parafii wspólnotą żywą i dającą Życie. W szczegółach zastanawiano się nad: właściwą wizją parafii, jakimi metodami ewangelizować parafię i poprzez parafię oraz dzielono się doświadczeniem w jaki sposób Bóg ubogaca podczas głoszenia Dobrej Nowiny.

W Kongresie wzięło udział blisko 800 osób, w tym spore grono księży i sióstr zakonnych z całej Polski, a przede wszystkim osób świeckich zaangażowanych najczęściej w różne wspólnoty i ruchy działające w parafiach. Naszą diecezję reprezentowało w sumie około trzydziestu osób. Część z nich była nie tylko uczestnikami, ale także pomagała w organizacji wydarzenia Kongresu.

Kongres wypełniły: Eucharystie, wspólne modlitwy, konferencje, nauki rekolekcyjne, wieczór świadectw oraz wyjście ewangelizacyjne. Obecni na Kongresie uczestniczyli także w kilku grupach warsztatowych prowadzonych przez: Ruch dla Lepszego Świata, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Ruch Światło-Życie, Ruch Focolari, Komórki Parafialne, Kurs Alfa oraz Drogę Neokatechumenalną.

Nie mamy wątpliwości, że warto czynić refleksję nad podjętym na Kongresie tematem także i w parafiach naszej diecezji. Parafia jest bowiem cały czas podstawową jednostką administracji kościelnej oraz głównym miejscem identyfikowania się katolików. Odnośnie jej funkcjonowania nasuwa się jednak szereg pytań: Jak wprowadzić w naszych parafiach soborową wizję parafii, jako wspólnoty wspólnot? Jak przeżywać parafię, jako pierwsze miejsce doświadczenie Kościoła w środowisku, w którym żyjemy? Jak ewangelizować w parafiach, czyli jak docierać do tych, którzy zapomnieli albo odrzucili Boga? Jak przekonywać do tego, że parafia powinna być terenem permanentnej misji? To tylko niektóre pytania. Należy się zastanowić, czy podobny kongres nie powinien odbyć się w przyszłości także i w naszej diecezji. Wydaje się, że istnieje także ogromne zapotrzebowanie na jego owoce i w naszych parafiach.

Dk. Waldemar Rozynkowski

GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.