Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

ŚDM Lizbona 2023 WOLNE MIEJSCA

2023-01-26
Wolne miejsca na Diecezjalną Pielgrzymkę Młodzieży na ŚDM Lizbona 2023.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie – spotkanie młodzieży świata z Ojcem Świętym Franciszkiem.

15 dni pielgrzymowania i pobytu (26 lipca-9 sierpnia 2023 r.) za 3.000,00 zł, w tym pokryte koszty przejazdu, pobytu i wyżywienia, pakietów pielgrzyma, atrakcyjny program w portugalskiej diecezji i obchodów centralnych w Lizbonie.
Wiek uczestnika: 18-35 lat (osoby nieletnie muszą jechać z własnym opiekunem)

Koszty:
- pierwsza rata: 500,00 zł. płatna do 21 lutego,
- druga rata: 2.500,00 zł. płatna do 24 kwietnia.

Naprawdę warto przeżyć duchową podróż i radosne spotkanie pośród młodych całego świata.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
ks. Adam Lis
Tel. 501 67 24 67
TRASA PIELGRZYMKI Z NOCLEGAMI
26.07.-09.08.2023 r.
1. Toruń – Niemcy, 26-27.07.2023 r.
- nocleg, kolacja-śniadanie
Haus Concordia – Polska Misja Katolicka
Zur Concordia 1
D-57562 Herdorf – Dermbach
http://www.haus-concordia.com/

2. Francja, 27-28.07.2023 r.
- nocleg, kolacja-śniadanie
Association Concorde – Dom Pielgrzyma
Maison Polonaise BELLEVUE
Route de Bartrès
65100 LOURDES
http://polskifr.fr/domy-wypoczynkowe/

3. Portugalia, 28-31.07.2023 r. 
Dni w diecezjach - Diecezja Leiria-Fátima (zakwaterowanie u rodzin i w miejscach użyteczności publicznej np.: szkoły, sale gimnastyczne). (Organizator w Portugalii zastrzega sobie prawo zmiany diecezji w razie trudności z rozlokowaniem pielgrzymów).

4. Lizbona 1-6.08.2023 r.
Wydarzenia centralne  w Lizbonie (zakwaterowanie: szkoły, pensjonaty, schroniska).

5. (Wyjazd z Lizbony 6 sierpnia), 6-7.08.2023 r., Santiago de Compostela
 - nocleg, (własne wyżywienie), zwiedzanie Santiago de Compostela
 Europejskie Centrum Pielgrzymkowe Jana Pawła II
Rúa das Estrelas 80,15820 Santiago de Compostela
http://centrodeperegrinacion.es/

6. Francja, 7-8.08.2023 r. 
- nocleg, kolacja-śniadanie
Association Concorde – Dom Pielgrzyma
Maison Polonaise BELLEVUE
Route de Bartrès
65100 LOURDES

7. Niemcy, 8-9.08.2023 r.
- nocleg, kolacja-śniadanie
Haus Concordia – Polska Misja Katolicka
Zur Concordia 1
D-57562 Herdorf – Dermbach
8. Toruń, 9.08.2023 r.

Jeśli będzie to możliwe, na trasie podróży odwiedzimy dodatkowe miejsca turystyczne.
 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.