Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Idź i napraw mój dom.

2013-10-07
fot.
Zakończenie renowacji katedry w Toruniu

„Kościół świętojański. Świątynia, katedra, zabytek, dobro wspólne”. Pod takim hasłem 5 października br. w toruńskim Dworze Artusa odbyło się uroczyste zamknięcie kompleksowych prac konserwatorskich katedry pw. Świętych Janów, które trwały od 2000 r. Zakończenie pierwszego etapu renowacji katedry, czyli prac na zewnątrz, miało miejsce 28 listopada 2011 r („Głos z Torunia nr 50 z dnia 11 grudnia 2011). W tym roku zakończono prace wewnątrz. W ten sposób przywrócono matce kościołów toruńskich należny jej blask i piękno.

    Gospodarzem uroczystości zamykającej prace konserwatorskie był proboszcz parafii katedralnej ks. prał. Marek Rumiński, który rozpoczynając o godz. 9. spotkanie w Dworze Artusa, powitał gości. Znaleźli się wśród nich m. in. ks. bp Andrzej Suski, kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz miasta z prezydentem Michałem Zaleskim, władz województwa kujawsko – pomorskiego z marszałkiem Piotrem Całbeckim, władz państwa z wicemarszałkiem senatu RP Janem Wyrowińskim, kawalerowie i damy Zakonu Grobu Bożego, pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, konserwatorzy. Następnie głos zabrali goście honorowi. Marszałek Piotr Całbecki wręczył ks. prał. Markowi Rumińskiemu medal marszałka województwa za zasługi dla regionu. Prezydent Michał Zaleski w swoim słowie podkreślił, że „mieszkańcy Torunia są dumni z tego piękna, które zamyka się w toruńskiej katedrze”. Życzył, by głos dzwonu Tuba Dei zawsze przypominał, iż katedra jest królową wśród kościołów toruńskich. Bp A. Suski natomiast stwierdził, że „św. Franciszek usłyszał od Boga wezwanie: „Idź i napraw mój dom” i podobne wezwanie stanęło przed naszym pokoleniem”. Wyraził wdzięczność wobec osób, które przyczyniły się do tego, że nastąpił finał kompleksowej renowacji katedry. Wymienił ks. Zdzisława Wyrowińskiego, który odnowił prezbiterium, ks. prał. Marka Rumińskiego, który doprowadził prace do końca, wiernych parafii i diecezji oraz władze miasta, województwa, państwa, które partycypowały w środkach finansowych łożonych na dzieło renowacji świątyni. Bp Suski podkreślił, że katedra została nie tyko odnowiona, ale i uzupełniona. Cząstką współczesności pozostanie ołtarz bł. Jana Pawła II. Zaprojektował go architekt Andrzej Ryczek, zaś obraz przedstawiający modlącego się w toruńskiej katedrze przy Kaplicy Kopernikańskiej Ojca Świętego namalowała artystka Ewa Mika.

    Podczas sesji naukowej pod hasłem „Katedra diecezji toruńskiej – historia i współczesność” w wystąpieniach prof. Elżbiety Pileckiej, historyka sztuki z UMK w Toruniu, Małgorzaty Musiela z firmy konserwatorskiej „Restauro” i konserwatorki dzieł sztuki Joanny Ziemlewicz zaprezentowano zarys historyczny etapów powstawania świątyni i przebieg współczesnych prac konserwatorskich. Katarzyna Kluczwajd, muzealnik i historyk sztuki,  przedstawiła pozycję książkową swojego autorstwa, wydaną z okazji zakończenia renowacji pt. „Opus temporis. Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000-2013”.

W dalszej części spotkania bp Andrzej Suski wręczył „Medale za zasługi dla diecezji” Powędrowały one do: prof. Elżbiety Pileckiej, Katarzyny Kluczwajd, Joanny Ziemlewicz i Andrzeja Skowrońskiego, tworzącego dokumentację fotograficzną prac konserwatorskich. Prezydent Michał Zaleski wręczył parafii katedralnej Statuetkę Herbu Torunia, która odebrali: ks. prał. Marek Rumiński i Waldemar Furmanek. Statuetki Aniołów natomiast z rąk prezydenta Torunia trafiły do: ks. prał. Marka Rumińskiego, konserwatorek dzieł sztuki Jadwigi Łukaszewicz i Małgorzaty Musiela oraz architekt Lucyny Czyżniewskiej.

W samo południe zabrzmiał dzwon Tuba Dei, który oficjalnie obwieścił zakończenie prac przy katedrze. Również w południe w odnowionej katedrze toruńskiej pw. Świętych Janów sprawowano Mszę św. na zakończenie konserwacji wnętrza korpusu nawowego i kaplic. Przewodniczył jej bp Andrzej Suski w koncelebrze z ponad pięćdziesięcioma kapłanami. W okolicznościowej homilii bp Andrzej podkreślił, że „kościoły są symbolem głodu Słowa Bożego, a każdy kamień świątyni jest wołaniem do człowieka i przypomnieniem, ze nie może odejść od Boga”. Kaznodzieja przypominał, że kościół jest domem utrwalającym więzi między ludźmi. Trwanie we wspólnocie prowadzi do trwania w nauce Apostołów. W ten sposób dociera do człowieka Słowo Boże, które jest dla Kościoła ponad wszystkimi naukami i ponad każdym ludzkim słowem. Chrześcijanie zawsze dbali o świątynie, bo nieodmiennie są one związane z początkiem, trwaniem i końcem ludzkiego życia. „Dziś kończymy renowację świątyni, która przez wieki była świadkiem doniosłych wydarzeń ważnych dla Torunia, diecezji i kraju. Wdzięczność należy się wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła” zakończył bp Andrzej. W trakcie Eucharystii uroczyście wniesiono relikwiarz bł. Jana Pawła II do jego ołtarza, który następnie bp Andrzej poświęcił jako wyraz wdzięczności wobec papieża Polaka za utworzenie diecezji toruńskiej, wyniesienie toruńskiej bazyliki do godności katedry, pielgrzymkę do Torunia i wizytę w matce kościołów diecezji toruńskiej.

Wieczorem kontynuowano uroczystości związane z zakończeniem prac konserwatorskich w katedrze. Odbył się koncert Chóru chłopięcego i męskiego „Poznańskie słowiki”, a o godz. 20. sprawowano Mszę św. w intencji wszystkich darczyńców. Tego dnia zaprezentowano również odnowione katedralne organy główne. 6 października był dniem otwartym katedry, w który wpisało się spotkanie z twórczością religijną Krystyny Szalewskiej.

Joanna Twardowska

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.