Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Msza dziękczynna za posługę ks. prał. Sławomira Odera

2023-02-16
fot. Renata Czerwińska/Diecezja Toruńska
Jestem głęboko przekonany, ze ksiądz biskup nominat zabierze nas ze sobą do Gliwic. Mimo że musimy budować swój dom w nowym miejscu – takie jest nasze powołanie, tam, gdzie jesteśmy wezwani przez Kościół, tam jest nasz dom, nasza diecezja – ale zawsze w sercu zostaje miejsce dla ukochanego rodzinnego miasta, miejsca, z którego pochodzimy i ludzi, z którymi się spotkaliśmy – mówił bp Wiesław Śmigiel w toruńskiej katedrze podczas Mszy św. dziękczynnej za posługę ks. prał. Sławomira Odera.

28 stycznia ks. prał. Oder został mianowany biskupem gliwickim. W kościele 16 lutego zgromadzili się liczni kapłani, siostry zakonne i wierni świeccy, w tym przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Torunia, Michałem Zaleskim na czele.

- Dziękujemy, że ksiądz prałat był zawsze blisko naszych spraw. Biskup został wybrany przez Jezusa Chrystusa i jest przez Niego posłany. Mocą biskupa jest posłuszeństwo woli Boga i tylko to się liczy. Księże biskupie nominacie, z całego serca dziękujemy za twoją posługę w naszej diecezji.  Gratulujemy wyboru i nowych zadań oraz wspieramy modlitwą – zapewniał Biskup Śmigiel.

Homilię wygłosił biskup senior Andrzej Suski. Odwołując się do słów przypadającej na ten dzień Ewangelii, zwrócił uwagę, że pytanie Jezusa „Za kogo Mnie uważacie?” jest ciągle aktualne i nie sposób przejść obok niego obojętnie. „Czasem wydaje się, ze inne sprawy są ważniejsze, ale przychodzi taki dzień, kiedy widzimy, że to, kim jest Chrystus, jest najważniejsze. To także odpowiedź na pytanie, kim ja jestem. Ogromna to łaska uwierzyć i wyznać, ze Chrystus jest Mesjaszem, że On ma słowa życia wiecznego, że dzierży klucze śmierci i otchłani”. Dziękując za życie i posługiwanie ks. prał. Sławomira Odera, przywołał jego biogram. Zauważył jednak, że jest to także czas, aby dziękować za jego drogę wiary. „Ta droga zaprowadziła go do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa i ma wielkie znaczenie dla wspólnoty diecezjalnej. W nowej wspólnocie będzie krzewił i umacniał wiarę, a także jej bronił”.

Pasterz zwrócił uwagę, że oprócz osiągnięć „o wiele ważniejsze są dzieje duszy miłującej Boga i Bogu tylko ufającej. Na dzieje duszy składa się trwanie w obecności Bożej, w bliskości Pana Boga, modlitwa, czerpanie łaski ze zdrojów zbawienia – z sakramentów, wierność Słowu Bożemu, swojemu sumieniu i powołaniu”. Ksiądz Biskup dziękował za styl posługiwania przyszłego hierarchy gliwickiego, zawiązywanie głębokich przyjaźni oraz gościnność, a także żywą więź z diecezją toruńską, widoczną szczególnie podczas służby w Rzymie. „Kapłani naszej diecezji są ci wdzięczni za troskę o ich formację duchową, ale również chętnie świadczoną pomoc duszpasterską”. Posługiwanie biskupa nominata powierzył bliskim jego sercu bohaterom wiary – św. Janowi Pawłowi II i bł. ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu.

Biskupowi nominatowi podziękowania złożyły delegacje z diecezji, m.in. kapłanów, rodzin, osób konsekrowanych i władz samorządowych. Nowy gliwicki pasterz dziękował diecezjanom za życzliwość, a kapłanom za doświadczenie braterstwa. W szczególny sposób dziękował za posługę bycia ojcem duchownym. „Nigdy nie marzyłem nawet o takiej funkcji, jednak doświadczyłem tego, że kiedy człowiek pozwoli się zaskoczyć Panu Jezusowi, to On nie da się prześcignąć w swojej szczodrobliwości. Bardzo wzbogaciłem się spotykając wspaniałych, pełnych zapału, entuzjazmu, świętych kapłanów”.

Dziękował także siostrom zakonnym za ich gorliwe wsparcie modlitewne. „Mam wielki szacunek dla sióstr zakonnych. Poznałem wiele świętych zakonnic i Bogu niech za to będą dzięki”.  Zwrócił się również z podziękowaniem do przedstawicieli władz samorządowych. „Dziękuję za szacunek dla drugiego człowieka, umiejętność dialogu, wiele wspólnych inicjatyw dla dobra wszystkich potrzebujących. Toruń to miasto, gdzie zawsze czułem się dobrze i które inspirowało mnie do tego co piękne, szlachetne, twórcze i dobre”. Szczególne podziękowania złożył na ręce bp. Wiesława Śmigla, bp. Józefa Szamockiego i biskupa seniora Andrzeja Suskiego, a także kanonikom Kapituły Katedralnej Toruńskiej oraz kapłanom toruńskiej parafii mariackiej, z którymi w ostatnim czasie posługiwał. „Nauka Boża i człowieczeństwo, czyli relacje międzyludzkie, życzliwość, przyjaźń były i pozostają dla mnie istotne w realizowaniu mojej posługi kapłańskiej”. Zapewnił, że diecezja toruńska zawsze była mu droga, ponieważ „w etos kapłana toruńskiego wpisane jest męczeństwo naszych braci, a szczególnie świętość ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”.

Pochodzący z Chełmży biskup nominat przez wiele lat posługiwał w Rzymie, gdzie odbył studia. Pełnił funkcję moderatora kleryków w rzymskim seminarium, a od 2000 r. był prezesem Trybunału Apelacyjnego przy Wikariacie Rzymu, następnie od 2013 był wikariuszem sądowym Trybunału Zwyczajnego w wikariacie diecezji rzymskiej. Przez wiele lat był zaangażowany w duszpasterstwo jako rektor kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Labre w Rzymie oraz kapelanem sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP z Genui.

Po powrocie do diecezji toruńskiej został ojcem duchowym kapłanów, był również sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej oraz kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Toruńskiej.  Jako postulator prowadził proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny św. Jana Pawła II, procesy beatyfikacyjne osób związanych z diecezją toruńską, a obecnie jest postulatorem procesu Karola i Emilii Wojtyłów, rodziców św. Jana Pawła II.

Sakra biskupia oraz ingres biskupa nominata ks. prał. Sławomira Odera do katedry gliwickiej odbędzie się 11 marca. Jego zawołaniem biskupim będą słowa „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
rc/Toruń

Fot. Renata Czerwińska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.