Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Droga Krzyżowa z ks. Leonem Dzieniszem

2023-02-27
Z okazji tegorocznego Wielkiego Postu, nakładem naszej parafii św. Antoniego w Toruniu ukazała się książeczka zawierająca drogę krzyżową z ks. Leonem Dzieniszem. Tekst przygotował dk. prof. Waldemar Rozynkowski.

Od śmierci ks. Leona Dzienisza minęło już ponad 60 lat. Parafia św. Antoniego w Toruniu stara się kultywować pamięć o swoim pierwszym proboszczu, który mimo młodego wieku i niedługiego czasu posługiwania na Wrzosach organizował życie religijne na terenie naszego osiedla. Był również budowniczym pierwszego, niewielkiego kościoła, który powstał w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy. Niestety tragiczne losy drugiej wojny światowej spowodowały zatrzymanie dynamicznie rozwijającej się parafii. Już w pierwszych tygodniach wojny ks. Leon został aresztowany i był przetrzymywany kolejno w: Forcie VII w Toruniu oraz w obozach koncentracyjnych w Stutthofie i Dachau.

W ten sposób spełniły się słowa z jego obrazka prymicyjnego, które były mottem jego kapłańskiego życia: Panie, z Tobą jestem gotów i do więzienia i na śmierć iść (Łk 22, 33). Niewiele pozostało informacji z czasu uwięzienia ks. Leona. Zachował się natomiast niezwykle wzruszający opis ostatnich chwil w obozie, w którym uwięzieni polscy kapłani, wiedząc, że idą na śmierć w spokoju oddają się Panu Bogu.

Kolejna publikacja poświęcona ks. Dzieniszowi ma nam przybliżyć jeszcze raz jego drogę do wieczności – jak wierzymy – zakończoną niebem. Warto przytoczyć prorocze słowa papieża Piusa XII: "Przyjdzie czas, gdy z obozów koncentracyjnych i więzień będziemy wydobywali prochy ludzi, którzy tam polegli i będziemy ich wynosili na ołtarze", które przypomniał błogosławiony Prymas Stefan Wyszyński, przemawiając 23 maja 1967 roku w Lądzie do byłych więźniów obozów koncentracyjnych.

Nie wiemy, czy kiedykolwiek ks. Leon Dzienisz zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy, ale wierzymy, że jego piękne życie i męczeńska śmierć sprawiły, że mamy jako parafia swego orędownika w niebie, który wpisał się w historię naszej parafii w pierwszych latach jej istnienia.

Droga krzyżowa, którą oddajemy do Waszych rąk, niech będzie inspiracją do modlitwy oraz podjęcia życia wiarą i miłością Boga i Ojczyzny na wzór męczennika drugiej wojny światowej z toruńskich Wrzosów.

Droga krzyżowa jest do nabycia w parafii św. Antoniego w Toruniu.

ks. prob. Wojciech Miszewski

 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.