Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sobór Watykański II – skarbnica przeszłości

2013-10-28
fot.
23 października w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się uroczysta prezentacja książki „Studia Soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II” pod redakcją naukową dr. Michała Białkowskiego.

Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz z Wydziału Teologicznego UMK, który spotkanie moderował, powitał przybyłych – senatora RP Jana Wyrowińskiego, wiceprezydenta miasta Torunia dr. Ludwika Szubę, radnego sejmiku województwa Przemysława Przybylskiego, prezes KIK dr Cecylię Iwaniszewską, rektora WSD ks. dr hab. Dariusza Zagórskiego, ks. prof. dr hab. Jana Perszona, prof. dr hab. Wojciecha Polaka, s. dr Elżbietę Sozańską, prof. dr hab. Janusza Małłka reprezentującego parafię ewangelicko-augsburską, przedstawicieli KIK z Bydgoszczy i Inowrocławia, oraz wielu pracowników UMK i studentów, a także kleryków WSD. Pierwszy zabrał głos dr Michał Białkowski jako redaktor naukowy, wskazując na ważność publikacji i zebrane w niej materiały po ubiegłorocznej konferencji pt. „Sobór Watykański II – wiosna Kościoła?” oraz materiały prezentujące aktualny posoborowy kontekst eklezjalny, historyczny i kulturowy. Podkreślił, że książka ta wyszła z dwóch zasadniczych środowisk pracy. Pierwszy to zespół teologiczny na czele z ks. prof. dr. hab. Janem Perszonem. Drugi tworzyło środowisko historyków i politologów.

Następnie eklezjolog ks. prof. dr hab. Jan Perszon podziękował za wydanie tej książki i wskazał na etapy rozwoju Kościoła po Soborze Watykańskim II. Dr Natalia Jackowska z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, omówiła zagadnienie „Nie tylko przebaczenie…” czyli o etyce w polityce z perspektywy półwiecza posoborowego. Dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK zauważył, że Sobór Watykański II nic nie mówił o ruchach w Kościele, ale wskazywał na dobre rozwiązania i tendencje wśród wiernych. Z nauczania soborowego wyrosła koncepcja parafii jako wspólnoty wspólnot. Następnie prof. dr hab. J. Bagrowicz zaprosił obecnych do wyrażenia wspomnień o tamtym czasie i zmianach w Kościele. Na uwagę zasłużyło świadectwo Szymona Gajewskiego z Duszpasterstwa Akademickiego oo. Jezuitów, który zauważył istotny wpływ spuścizny Soboru w działalności duszpasterstwa studentów. Prof. dr hab. Wojciech Polak natomiast wskazał, iż zaangażowanie laikatu w Kościele jest znaczące dopiero po 1989 r., gdyż wcześniej Kościół poddawany był różnego typu represjom, co wpływało na wysoki stopień nieufności pomiędzy świeckimi.

Warto podkreśli, że książka „Studia Soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II”, ukazuje się w przeddzień zakończenia obchodów Roku Wiary i jest ważnym znakiem ciągłości dziejów Kościoła wciąż czerpiących ze skarbnicy nauczania Soboru Watykańskiego II.

Helena Maniakowska

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.