Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Salezjańskie Sympozjum Formacyjne w Toruniu już w piątek!

2023-03-16
Przypominamy, że Inspektoria św. Wojciecha w Pile oraz Szkoła Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu zaprasza na Salezjańskie Sympozjum Formacyjne.

Sympozjum odbędzie się w dniach 17-18 marca w Toruniu i skierowane jest do nauczycieli-wychowawców szkół, placówek oraz ośrodków salezjańskich Inspektorii św. Wojciecha w Pile.

Początek 17 marca o godz. 16:00 w Szkole Towarszystwa Salezjańskiegow Toruniu (ul. św. Jana Bosko 1).

Główna częśc konferencji będzie mieć miejsce w sobotę 18 marca 2023 r.

Plan:
9.15 – Rozpoczęcie Konferencji w Centrum Dialogu, Pl. Frelichowskiego 1
9.30- Ewangeliczny zaczyn - perspektywa salezjańska. Refleksja teologiczna na kanwie wiązanki Przełożonego Generalnego salezjanów na rok 2023. – ks. dr Marek Chmielewski Dyrektor i proboszcz Misji Włoskiej w Mainz (Niemcy)
10.15 – Innowacyjne eksperymenty pedagogiczne – ks. mgr Julian Dzierżak - Delegat ds. Szkół Placówek i Ośrodków wychowawczych Inspektorii Warszawskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi
11.00 – Przerwa kawowa
11.30 – Wirtualny świat nastolatków – szansa czy zagrożenie? – Jakub Szajkowski – Specjalista ds. Informatyki medialnej, Toruń AKSiM, nauczyciel SPTS w Koninie
12.00 –Warsztaty medialne - Jakub Szajkowski
13.00 –Podsumowanie i zakończenie sympozjum

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
18
Konferencja: Wiara i czyn
Centrum Dialogu, pl. Ks. Frelichowskiego 1
MAJ
18
XVIII Rajd Rowerowy Śladami Bł. ks. Stefana Frelichowskiego
MAJ
18
104. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.