Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie diecezjalnych rad

2013-11-16
fot.
W sobotę 16 XI 2013 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się jesienne wspólne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej. W spotkaniu wzięli także udział mężczyźni przygotowujący się do pełnienia stałych posług lektora i akolity w naszej diecezji. W sumie w spotkaniu wzięło udział około 100 osób, reprezentujących kilkadziesiąt parafii.

Początek spotkania wypełniło wprowadzenie do założeń programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2013/2014, którego temat brzmi: „Wierzę w Syna Bożego”. Przedstawił je ks. Dariusz Żurański. Nowy plan pastoralny jest skupiony wokół duchowości chrzcielnej. W nadchodzącym roku główny cel naszych działań duszpasterskich ma się skupić na pogłębieniu osobistej więzi z Chrystusem poprzez Jego poznanie, pełniejsze pokochanie oraz wierniejsze naśladowanie. Ma się to stać poprzez podjęcie różnych działań ewangelizacyjnych.

Ks. Rafał Bochen przedstawił zebranym stan formacji przygotowującej mężczyzn w naszej diecezji (w sumie 47 osób) do przyjęcia posług stałego lektora i stałego akolity. Ten sam kapłan omówił także przebieg II zjazdu Grup Modlitwy za Kapłanów w naszej diecezji.

Ks. Marek Borzyszkowski przedstawił możliwości działań w zakresie pożytku publicznego różnych organizacji kościelnych. Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej Waldemar Furmanek scharakteryzował przygotowania do Marszów dla Życia i Rodziny, które prawdopodobnie w przyszłym roku obejmą, podobnie jak w mijającym roku, cztery miasta naszej diecezji: Toruń, Grudziądz, Brodnicę oraz Działdowo. Bliższe informacje na temat marszów w naszej diecezji można uzyskać pisząc na adres: sekretariatruchow@diecezja.torun.pl.

Przewodniczący Oddziału Okręgowego w Toruniu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Piotr Hoffman omówił działania zmierzające na rzecz upamiętnienia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Zaprosił zebranych do wsparcia pomysłu budowy pomnika Księdza Prymasa, którego lokalizacja zaproponowana przez ks. biskupa Andrzeja Suskiego, miała by się znajdować przy kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu.

Ks. Paweł Borowski, nowy dyrektor Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego, podzielił się z zebranymi pomysłem wydania książki poświęconej nawiedzeniu wszystkich parafii i domów zakonnych naszej diecezji przez cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Zachęcił do przesyłania tekstów oraz zdjęć, które ilustrowałyby to ważne dla diecezji wydarzenie. Ks. Paweł zaprosił także zebranych do współpracy z „Głosem z Torunia”, czyli dodatkiem do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Dodajmy, że kapłan ten jest redaktorem odpowiedzialnym za przywołany diecezjalny dodatek.

Często na spotkaniach Diecezjalnej Rady Ruchów dokonujemy prezentacji nowych ruchów w naszej diecezji. Tym razem wysłuchaliśmy kilka zwięzłych informacji o Wspólnocie Krwi Chrystusa oraz o Przymierzu Miłosierdzia. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.

 

Dk. Waldemar Rozynkowski

 

Przewodniczący DRRiSKDT

GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.