Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Salezjańskie Sympozjum Formacyjne

2023-03-18
Fot. Beata Patalas/Diecezja Toruńska
W Toruniu odbyło się Salezjańskie Sympozjum Formacyjne dla nauczycieli-wychowawców szkół, placówek i ośrodków salezjańskich Inspektorii św. Wojciecha w Pile.

Formacja salezjańskiej kadry świeckiej odbyła się w Toruniu w dniach 17-18 marca. Spotkanie miało służyć nie tylko podniesieniu kompetencji słuchaczy, ale również zawiązywaniu wspólnoty w rodzinie salezjańskiej. Obecni byli m.in. przedstawiciele szkół i placówek z Rumii, Bydgoszczy, Rzepczyna, Piły, Aleksandrowa Kujawskego i Szczecina.

Sympozjum rozpoczęło się 17 marca w Salezjańskiej Szkole w Toruniu, podczas którego można było wysłuchać wystąpienia przedstawiciela Inspektorii św. Wojciecha w Pile -  inspektora ks. Tadeusza Itrycha oraz ks. Tomasza Kościelnego. Zaraz potem odbyła się konferencja o znaczeniu Karty Tożsamości Szkół Salezjańskich, którą wygłosił ks. dr Mirosław Wierzbicki oraz konferencja mgr Aleksandry Krupowicz o apektach prawnych współczesnego szkolnictwa. Pierwszy dzień sympozjum zakończył się uroczystą kolacją oraz koncertem "Muzyczna podróż - Brazylia, Hiszpania, Polska", który odbył się w Centrum Kulturalno - Kongresowym Jordanki.

Drugi dzień sympozjum rozpoczął się Mszą św. w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, a następnie uczestnicy przeszli do Centrum Dialogu im. Jana Pawła II. Tam wysłuchali refleksji teologicznej na kanwie wiązanki Przełożonego Generalnego salezjanów na bieżący rok, ks. dr. Marka Chmielewskiego, dyrektora i proboszcza Misji Włoskiej w Mainz (Niemcy). Kolejna konferencja poświęcona było innowacyjnym eksperymentom pedagogicznym, którą wygłosił ks. mgr Julian Dzierżak.

Po przerwie kawowej przyszedł czas na ostatni wykład połączony z warsztatami medialnymi, które poprowadził Jakub Szajkowski, specjalista ds. informatyki medialnej. Mówił on o szansach oraz zagrożeniach przebywania nastolatków w świecie wirtualnym. Po części teoretycznej, wychowawcy tworzyli swoją "bańkę informacyjną", a potem podzieleni na grupy dyskutowali na różne tematy, aby z tej bańki wyjść i poszerzać swoje poglądy, znajomości i wiedzę.

Sympozjum zakończyło się rozdaniem certyfikatów, podczas którego przedstawiciele każdej ze szkół opowiedzieli zebranym krótko o swojej działalności. Ks. dr Mirosław Wierzbicki podziękował wszystkim za przybycie, a dyrektorowi Centru Dialogu Jana Pawła II, ks. Bogusławowi Dygdale podziękował za udostępnienie miejsca.- Centrum dialogu spełniło swoje zadanie - powiedział na zakończenie ks. Wierzbicki.

Tekst i zdjęcia: Beata Patalas
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.