Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Triduum Elżbietańskie

2013-11-23
fot.
W dniach 14-16 listopada 2013 roku odbyło się Triduum Elżbietańskie w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Toruniu. W jedności z siostrami uczestniczyła w tych dniach skupienia Toruńska Wspólnota Apostolska św. Elżbiety oraz Wspólnota Apostolska św. Elżbiety z Kamienia Krajeńskiego.

Msze św. z konferencjami odprawiał ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu ks. Andrzej Kowalski. Teksty mszalne z Księgi Mądrości i Księgi Tobiasza w przejmujący, charyzmatyczny sposób podawała aktorka toruńskiego teatru – p. Zofia Melechówna.

Rozważając zagadnienia służby drugiemu człowiekowi ks. Andrzej Kowalski zauważył, iż nasze człowieczeństwo ma być narzędziem tej służby. Służba jest wypełnianiem woli Boga, który zaskakuje niejednokrotnie człowieka, każe mu odrzucić utarte przyzwyczajenia, schematy i w wolności powierzyć się Stwórcy. Przykład Maryi odwiedzającej swą kuzynkę Elżbietę, uczy nas jak przekraczać swoje słabości, by dzielić się z innymi samym Jezusem. Osobiste spotkanie z Jezusem, moc tego duchowego doświadczenia i owoce spotkania z Nim uskrzydliły założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, uzdolniły też do działania członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. W dobie upadku wielu autorytetów i przeżywanych w historii Europy i naszej ojczyzny rozczarowań narzuca się konieczność autentyczności i przejrzystości życia każdego chrześcijanina.

Nieszpory ku czci św. Elżbiety, a potem także oddanie czci relikwiom Patronki Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek były wielkim dziękczynieniem Bogu.

Tobiaszowe wezwanie z czytań mszalnych do wielbienia imienia Boga, w każdej chwili, w prawdzie i z całej siły, do wykonania sprawiedliwości i jałmużny oraz przestrogi św. Jakuba Apostoła, iż wiara bez uczynków jest martwa pozwoliły nam wewnętrznie przygotować się na przyjęcie Słowa o Sądzie Ostatecznym (Mt 25, 31-44). Bożą logikę uświadomiło przypomnienie Ośmiu Błogosławieństw. Jezus utożsamia się z biednymi, cierpiącymi, smutnymi, prześladowanymi, a służba człowiekowi potrzebującemu stawia nas niejednokrotnie przed decyzją o rezygnacji ze swoich planów, jakiejś przyjemności czy innego dobra – na rzecz drugiego człowieka.

W relacji z naszymi bliźnimi doświadczamy największych trudności, wynikających z zabiegania  o własne dobro, własną korzyść. Tymczasem utrata – dobrowolna – swojej korzyści jest przez Pana Boga wynagradzana, rekompensowana. Staranie o odkrycie żywego Boga we własnym życiu i w życiu bliźniego wymaga gorącej i wytrwałej modlitwy, szczególnie prośby o dar Ducha Świętego dla sprzeciwiających się Bożej łasce członków naszych rodzin.

Uczestnictwo we Wspólnocie Apostolskiej ma nam pomóc w świadczeniu wobec bliźnich o miłosiernej miłości Boga. „Bóg liczy na ciebie i na mnie, że poniesiemy radośnie światło wiary, spełnimy Jego misję w historii zbawienia. Nasza wiara musi mieć konkretny kształt” – zakończył ks. Kowalski.

Rozważania, wspólna modlitwa i Komunia św. także w intencji żyjących i zmarłych członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety przyczyniły się niewątpliwie do ożywienia naszego elżbietańskiego charyzmatu. Słowa wdzięczności wobec pełnego Bożej radości ks. Andrzeja Kowalskiego oraz siostry prowincjalnej M. Katarzyny Pawlak i siostry odpowiedzialnej za Wspólnotę M. Damiany Szamotulskiej były objawem radości za otrzymane dobro i znakiem zjednoczenia członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

Barbara Oberlan

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.