Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Medal pośmiertny dla ks. kan. Mariana Ofiary

2023-03-27
Fot. Wojciech Solarz
W działdowskim sanktuarium odbyła się Msza św., podczas której wręczono pośmiertnie medal dla ks. kan. Mariana Ofiary.

26 marca 2023 r. w działdowskim sanktuarium Błogosławionych Męczenników: abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego po sumie parafialnej, którą sprawował ks. Szymon Chachulski, proboszcz parafii św. Katarzyny w Działdowie, odbyła się uroczystość wręczenia medalu Reipublicae Memoriae Meritum.

Odznaczony nim został pośmiertnie ks. kan. Marian Ofiara (1962 – 2022), pierwszy proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej i kustosz sanktuarium. Odznaczenie wręczył dr Paweł Piotr Warot, dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Medal odebrał w imieniu rodziny śp. ks. Mariana jego brat, Michał Ofiara.

W uroczystości uczestniczyła rodzina ks. kan. Mariana Ofiary, pani Teresa Krowicka, która wraz z rodziną była więziona w niemieckim obozie KL Soldau, Robert Gontarz – poseł na Sejm RP, dr Paweł Piotr Warot - dyrektor IPN o/Gdańsk, Grzegorz Mrowiński – burmistrz Działdowa, członkowie stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość” oraz parafianie i mieszkańcy Działdowa.

Medal Reipublicae Memoriae Meritum został nadany pośmiertnie ks. kan. Marianowi Ofierze na podstawie Zarządzenia nr 32/22 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspieranie ustawowej misji Instytutu Pamięci Narodowej.

Po uroczystości w sanktuarium, zebrani udali się pod kryptę, w której spoczywa śp. ks. kan. Marian Ofiara, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Tekst: Andrzej Rutecki
Zdjęcia: Wojciech Solarz

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.