Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Droga Krzyżowa przez toruńską starówkę

2023-03-31
fot. Renata Czerwińska/Diecezja Toruńska
Przez toruńską starówkę przeszła dziś Droga Krzyżowa.


Przewodniczył jej bp Wieslaw Śmigiel, a uczestniczył w niej również bp Józef Szamocki, ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia z Kościoła prawosławnego, kapłani, siostry zakonne, klerycy WSD, prezydent miasta Torunia Michał Zaleski i liczni wierni. Rozważania przygotowały małżeństwa z Domowego Kościoła, przenosząc milość Chrystusa w wymiar małżeństwa i rodziny.

Trasa Drogi Krzyżowej wiodła z kościoła garnizonowego do katedry, gdzie na zakończenie księża biskupi oraz ksiądz mitrat udzielili wiernym błogosławieństwa.

- Stajemy przy Krzyżu, który jest dla nas lekcją prawdziwej miłosci - mówił bp Śmigiel. - Gdyby nie krzyż, nie wiedzielibyśmy, na czym polega miłośc Boga do czlowieka, że jest to miłość, która dla nas jest w stanie poświęcić samego siebie. Kapłan zachęcił, by przylgnąć do Chrystusa i iśc za Nim całe życie. - Wiele małżeństw i rodzin tak zrobiło; przylgnęły do Chrystusa w czasach tak niesprzyjających chrześcijaństwu. Wspierajmy ich naszą modlitwą. Nasza rodzina może stać się jedną z nich - tylko trzeba odwagi.

Po Eucharystii wielu uczestników nabożeństwa zostało na Eucharystii w katedrze. Przewodniczący jej ks. prał. Marek Rumiński zauważył, że choć Jezus mówił prawdę, jego przeciwnicy nie chcieli jej przyjąć. Mimo to pozostał wierny do końca. Kapłan zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację chrześcijan w Ziemi Świętej, których liczba w krótkim czasie zmniejszyła się z 18% mieszkańców do niecałych 2%. Zaapelował, aby wesprzeć ich zarówno modlitwą, jak i jałmużną, szczególnie w Wielki Piątek.

Dodał również, że w połowie czerwca Toruń gościć będzie zakon bożogrobców, który przyjmie w swoje szeregi nowych członków.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.