Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Liturgia Wielkiego Czwartku w toruńskiej katedrze

2023-04-06
fot. Renata Czerwińska/Diecezja Toruńska
Biskup Wiesław Śmigiel przewodniczył Liturgii Wielkiego Czwartku w toruńskiej katedrze.


We Mszy św. uczestniczyli kapłani, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, siostry elżbietanki i wierni świeccy.

Nawiązując do Liturgii Słowa, przypomniał, że gest łamania chleba i dzielenia się nim ze wszystkimi przy stole należał do ojca rodziny. Przypomina to dobroć Boga Ojca, jest również wyrazem gościnności, kiedy obcej osobie pozwalamy tworzyć wspólnotę z domownikami. „Podczas Ostatniej Wieczerzy ten gest zyskuje nową głębię, ponieważ to Jezus daje nam siebie samego. Gest Jezusa stał się w ten sposób symbolem całej tajemnicy Eucharystii. W Dziejach Apostolskich i w czasach pierwszych chrześcijan łamanie chleba oznaczało Eucharystię. Korzystamy w niej z gościnności Boga, który daje nam siebie w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym”.

Pasterz zauważył, że cechą charakterystyczną Eucharystii jest miłość wobec tego, kto jej potrzebuje, stąd też „caritas nie jest czymś dodatkowym w chrześcijaństwie, lecz stanowi jego ważny element”. Przypomniał, ze Kościół pełni swoją misję w trzech wymiarach: poprzez głoszenie Słowa, sprawowanie Eucharystii i posługę miłości. Są one ściśle ze sobą związane. „Gdyby Eucharystia, przyjmowanie Chrystusa, nie miała kontynuacji w miłości wobec innych, straciłaby znaczenie”.

Biskup Śmigiel przypomniał, że patrząc na Eucharystię, stoimy wobec tajemnicy Boga. „Eucharystii nie można w pełni wyjaśnić, ale można rozpoznać w niej Boga i przyjąć Go do serca”. Pojawiają się jednak dwie pokusy: „niebezpieczna jest zarówno próba całkowitego zrozumienia i opisania tej rzeczywistości, jak i porzucenie wszystkiego, co wiąże się z wysiłkiem intelektu”. „W najświętszych Postaciach jest Chrystus, żyjący, zmartwychwstały i uwielbiony. Bóg o tym przypomina, stąd może tak wiele, również współcześnie, cudów eucharystycznych. Każdy z nich przypomina o realnej obecności Jezusa w Eucharystii. Kiedy to sobie uświadomimy, Msza będzie dla nas wyjątkowym przeżyciem, podczas którego możemy dotknąć Boga”.

Kapłan, zwracając uwagę na postawę słuchaczy Jezusa, którzy odrzucili Jego słowa o Chlebie Życia, zauważył, że dobrze rozumieli, co On do nich mówi, „zabrakło im jednak wiary i pokory. Tymczasem nie Bóg ma się dostosować do naszych projekcji, ale my do planu Boga, a On nas poprowadzi do szczęśliwego życia wiecznego”.
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus daje swoim uczniom testament miłości, pokazuje im, że aby mogli głosić Słowo Boże, potrzebują najpierw wykonać gest miłości i służby.

Mówiąc o kolejnym sakramencie związanym z Wielkim Czwartkiem, kapłaństwie, za Janem Pawłem II nazwał je darem i tajemnicą. Przypomniał, że jest to również zobowiązanie. „Dziękujemy dziś za kapłanów – odważnych, zdecydowanych, pokornych, głoszących Słowo Boże, chcących pomagać drugiemu człowiekowi. Świat potrzebuje kapłanów, świętych kapłanów – zaznaczył hierarcha.

Podczas Mszy św. bp Śmigiel obmył nogi dwunastu mężczyzn. Byli to członkowie wspólnot neokatechumenalnych, którzy zakończyli formację.

rc/Toruń 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.