Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nowenna ku czci bł. Karoliny

2014-01-22
fot.
Dnia 18 listopada 2014 r. będziemy obchodzić setną rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny. Z tej okazji bp tarnowski Andrzej Jeż wystosował list pasterski z prośbą do intensywnego przygotowania się do tej rocznicy. Zachęcił również, aby każdy 18 dzień miesiąca, jako wspomnienie męczeńskiej śmierci bł. Karoliny, był dniem modlitwy.

Duszpasterstwo rolników diecezji toruńskiej przyjęło ów list i w związku z tym od lutego do października trwać będzie nowenna przed rocznicą śmierci bł. Karoliny. Spotkania modlitewne będą odbywać się w niedziele najbliższą osiemnastemu dniu miesiąca w poszczególnych parafiach – siedzibach dekanalnych zespołów duszpasterstwa rolników. W ten sposób rolnicy będą mogli liczniej gromadzić się wokół Gwiazdy Ludu.

„Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem cnoty, męstwa, bądź wzorem pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa” – słowa z pieśni ku czci patronki rolników przyjęliśmy jako motto nowenny w naszej diecezji. Bł. Karolina swoim życiem, pracą, pomocą drugiemu człowiekowi, postawą życia i odwagą w świadczeniu o swoich wartościach i trwaniu przy Bogu ukazuje nam wartości, które aktualne także dzisiaj mają stanowić wskazania dla współczesnych osób, również mieszkańców wsi i rolników” – podkreśla diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański. Zachęca także do licznego uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych nie tylko młodzież skupioną w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, ale przede wszystkim rolników, mieszkańców wsi oraz wszystkich, którym bł. Karolina patronuje. Różnorodność miejsc modlitw w całej diecezji, sprzyja możliwości z korzystania ze wspólnotowych modlitw i upraszania łask za wstawiennictwem bł. Karoliny. „Nowenna pozwoli nam przypomnieć sobie jej życie i postawę oraz pokaże raz jeszcze jak ważne jest (zwłaszcza dla rolników) przywiązanie do ziemi, uczciwa praca i szacunek dla tradycji, a wszystko to oparte na współpracy z Panem Bogiem” – dodaje duszpasterz rolników.

Warto przypomnieć, że duszpasterstwo rolników poprzez posadzenie gruszy bł. Karoliny w październiku ubiegłego roku rozpoczęło swoje przygotowania do obchodów stulecia śmierci. Również duszpasterstwo pośredniczy w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym pt.: „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…” i zachęca szczególnie dzieci i młodzież z terenów wiejskich do udział w tym konkursie.

Bł. Karolina, w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej 10 czerwca 1987 r., dana została przez Jana Pawła II jako patronka rolników i polskiej wsi. To właśnie w Tarnowie Ojciec Święty, zatroskany o polskich rolników, mówił: „Pragnę się znaleźć niejako na śladach duszpasterstwa polskiej wsi, polskiego rolnika. Dzielić wasze troski i niepokoje”. Dał również wskazówki działania dla duszpasterstwa rolników w kraju poprzez formację uczestników rolniczych wspólnot duszpasterskich i wypracowanie coraz głębszych form życia wewnętrznego, które ukazywać mają trud życia rolniczego jako realizację woli Boga i codziennej powinności człowieka.

Bł. Karolina Kózkówna, dziewczyna z polskiej ziemi, do końca pozostała wierna swoim ideałom, które Bóg – za przyczyną jej rodziców i kapłanów- ukształtował, aby nawet po 100 latach były aktualne: wierność Panu Bogu, służba drugiemu człowiekowi, uczciwa praca, czystość, posłuszeństwo, wierność tradycji ludowej i narodowej.

Niech więc ta poetycka prośba: „Błogosław Panie polski lud, pracę i jego zbożny trud, a zawsze w złej godzinie oparcie daj mu w Karolinie”, będzie zachętą dla rolników, mieszkańców wsi, ale także młodzieży wiejskiej i skupionej w KSM do uczestnictwa w nowennie oraz okazją do wypraszania błogosławieństwa i potrzebnych łask do trudnej a jednoczesnej odpowiedzialnej pracy na polskiej ziemi.

Spotkania modlitewne

23 lutego – do parafia pw. św. Wojciecha w Lidzbarku

23 marca – Gostkowo,

6 kwietnia – Mokre,

18 maja – Koszelewy,

22 czerwca – Szembruk,

20 lipca – Czarże,

24 sierpnia – Słup,

21 września – Łobzowo

19 października – Kazanice.

 

Zwieńczeniem będzie udział w ogólnopolskich uroczystościach 18 listopada w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie.

 

Aleksandra Wojdyło

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.