Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

17. Dzień Judaizmu w Polsce

2014-01-30
fot.
15 stycznia odbyło się spotkanie z ks. abp. Stanisławem Gądeckim, wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski w ramach obchodów 17. Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim Polsce. Panel dyskusyjny pod hasłem „Dlaczego Kościołowi potrzebny jest Dzień Judaizmu?” miał miejsce w Auli Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu.

Rektor WSFH o. dr Bernard Marciniak OFM rozpoczął spotkanie i powitał gości, wśród których znaleźli się m. in. o. dr Filemon Janka – Minister Prowincjalny Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Braci Mniejszych, o. dr Zdzisław Klafka – rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ks. dr hab. Dariusz Kotecki – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Panel dyskusyjny poprowadził prorektor WSFH ks. dr Tomasz Siuda. W pierwszej części panelu abp Stanisław Gądecki w krótkiej prelekcji zarysował kilka płaszczyzn, które stały się punktem wyjściowym do dyskusji. Zauważył m. in., że Jezus jest pomostem między Żydami, a innymi narodami, zaś Nowy Testament jest wypełnieniem, a nie zaprzeczeniem Starego Testamentu. W tym świetle religia żydowska jest czymś wewnętrznym dla Kościoła katolickiego, w niej tkwią korzenie katolików. Polem współpracy między katolikami, a żydami winno stać się m. in. umacnianie w społeczeństwach wiary w Boga, obrona życia i rodziny i budowania świata, na którym zapanuje pokój. W części dyskusyjnej poruszono m. in. kwestie owoców dotychczasowych dni judaizmu.

Kontynuacją obchodów Dnia Judaizmu było nabożeństwo Biblijne, które odbyło się 16 stycznia w kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu.

Dzień Judaizmu otworzył Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Joanna Twardowska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.