Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Powołani do leczenia miłością

2014-01-30
fot.
W dniach od 18 do 25 stycznia trwał Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, któremu w tym roku przyświecało hasło: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (por. 1 Kor 1, 1-17). Materiały pomocnicze tym razem przygotowali chrześcijanie z Kanady. Z woli Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski modlitwy, post i ofiary zebrane podczas trwania tygodnia wesprą cierpiących prześladowanie chrześcijan w Syrii.
Ekumeniczne Nabożeństwa Słowa Bożego na terenie diecezji toruńskiej odbyły się w trzech świątyniach rzymskokatolickich: pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu, pw. św. Katarzyny w Działdowie oraz pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Miejscem wspólnej modlitwy stały się również toruńskie świątynie: Kościoła Polskokatolickiego w RP pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w RP pw. św. Mikołaja oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP pw. św. Szczepana. W tym roku w ramach przeżywania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele akademickim pw. Świętego Ducha w Toruniu odbyło się również Ekumeniczne Czuwanie Młodych, które prowadziła wspólnota „Słowo Życia” działająca przy Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu.

W trakcie spotkań duchowni kościołów chrześcijańskich starali się ukazać, że na pytanie „Czyż Chrystus jest podzielony?” jest tylko jedna odpowiedź zawarta w hasłach na poszczególne dni. „Razem… jesteśmy powołani do świętości”, „Razem… dziękujemy za Bożą łaskę w innych”, „Razem… poszukujemy porozumienia”, „Razem… należymy do Chrystusa”, czy „Razem… głosimy Ewangelię” to zdania podkreślające, iż punktem wyjścia w ekumenii nie ma być perspektywa rozłamu, ale jedności. Jak zauważył ks. kan. dr hab. Krzysztof Krzemiński, referent ds. Dialogu Religijnego w diecezji toruńskiej, jedność chrześcijańska nie musi być tworzona, ale odkryta, wydobyta spod historycznych podziałów fundamentalnej jedności. Ekumenista więc to przede wszystkim człowiek wiary, nadziei i miłości. Wagę wzajemnej miłości podkreślił również ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia, proboszcz toruńskiej parafii prawosławnej: „W tym rozdartym świecie chrześcijanie mają ukazywać cud wzajemnej miłości. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do leczenia miłością”. Jest to tym bardziej ważne, że dzisiaj zjawisko podziału wdziera się wszędzie: rozdarta jest ludzkość między tych opływających w bogactwo, a tych umierających z głodu, mnóstwo jest podziałów politycznych, rodzinnych, małżeńskich. „Dzisiejszy świat potrzebuje znaku jedności, bo odrzuca duchowe wartości, a ludzie fałszywie pasjonują się grzechem uznając go za postęp” mówił duchowny prawosławny. Owo „razem” oznacza więc, że mamy siebie nawzajem, że sami dla siebie jesteśmy wsparciem, a Jezus Chrystus jest jeden dla nas wszystkich. Razem również jako chrześcijanie winniśmy głosić Ewangelię, bo „można wiele mieć, ale jak się nie korzysta z Ewangelii to jest się ubogim” podkreślał ks. Janusz Olszański, duchowny ewangelicko-metodystyczny, przewodniczący Oddziału Pomorsko – Kujawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej.

Joanna Twardowska

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.