Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ogólnopolska konferencja naukowa w Toruniu

2023-04-25
W Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "Inspiracja i poparcie. Jan Paweł II wobec solidarnościowego podziemia w latach 1981-1989".

Rozpocznie się ona 27 kwietnia o godz. 9:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu.

Konferencja organizowana jest przez Centrum badania Historii Solidarności i Oporu Społecznego w PRL oraz Laboratorium Jana Pawła II, działające przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Program konferencji:

9 :00 - Otwarcie i przemówienia zaproszonych gości

9:30 - Część I – W obronie wolności i praw człowieka
Prowadzenie – ks. prof. Stanisław Suwiński

prof. Wojciech Polak - "Prasa podziemna w latach osiemdziesiątych XX wieku w Polsce jako realizacja nauczania Jana Pawła o wolności słowa".

dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK- "Różne formy pomocy internowanym i uwięzionym w stanie wojennym jako realizacja nauki o solidarności w nauczaniu Jana Pawła II".

dr Judyta Bielanowska -"Jan Paweł II wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce".

dr Michał Damazyn - "Ośrodki charytatywno-społeczne w stanie wojennym, jak realizacja myśli papieża Jana Pawła II".

12: 00 - Część II – Słowa nadziei
Prowadzenie – ks. dr Michał Damazyn

prof. Waldemar Rozynkowski - „Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!”- słowa nadziei wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II do Polaków podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny (16-23 czerwca 1983 roku)

dr Jarosław Wąsowicz - "Jan Paweł II wobec antykomunistycznej opozycji młodzieżowej lat osiemdziesiątych XX wieku.

prof. Mirosław Golon - "Od drugiej wojny światowej do czasów „Solidarności”. Działania Instytutu Pamięci Narodowej mające na celu podtrzymywanie polskiej tożsamości i tradycji narodowej, zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II"

Krzysztof Kolczyński - "Kapelani „Solidarności” na Warmii i Mazurach w okresie stanu wojennego i w latach następnych i ich praca na rzecz wartości akcentowanych w nauczaniu Jana Pawła II".

Przerwa

14:30 - Część III – Jan Paweł II a solidarność
Prowadzenie – prof. Wojciech Polak

dr Aneta Krupka- "Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II".
dr Tomasz Górka - "Solidarność jako postawa etyczna".
prof. Władysław Zuziak - "Solidarność jako postawa społeczna".
ks. dr Adam Jeszka, Jan Wółkowski - "Współczesne formy realizacji społecznego dziedzictwa Jana Pawła II".

Zakończenie i podsumowanie konferencji.

www.teologia.umk.pl
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.