Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dobry pasterz 64. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

2014-02-14
fot.
9 II 2014 r. na Mszy św. o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba w Toruniu modlono się w intencji wyniesienia na ołtarze ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Eucharystii przewodniczył ks. kan. Wojciech Kiedrowicz, proboszcz parafii świętojakubskiej.

Msza św. zgromadziła nie tylko parafian, ale także siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (potocznie zwane siostrami terezjankami), z domów zakonnych w Podkowie Leśnej, Rychnowa oraz Olsztyna. Pośród sióstr była obecna przełożona generalna zgromadzenia m. Lucyna Lubińska. Siostry terezjanki założył Sługa Boży ks. bp Szelążek w 1936 roku.

Przypomnijmy, że bp Adolf Piotr Szelążek ostatnie lata swojego życia, dokładnie od 1946 roku, spędził w podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski. Został wydalony z własnej diecezji przez władze sowieckie.  Od momentu przybycia Biskupa łuckiego do Zamku Bierzgłowskiego miejsce, które wcześniej kojarzone było z rekolekcjami oraz domem wypoczynkowym dla księży, nabrało innego charakteru. Przede wszystkim stało się siedzibą tymczasowej kurii diecezji łuckiej.

Wiele osób odwiedzało Biskupa Szelążka w Zamku Bierzgłowskim. Jedną z nich był prof. Karol Górski (1903-1988), znany już w tym czasie mediewista i historyk kościoła, szczególnie duchowości w Polsce. Profesor pojawił się w Toruniu w maju 1946 roku, w związku z utworzeniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prof. K. Górski został zaproszony przez ordynariusza łuckiego na jego diamentowy jubileusz na dzień 2 czerwca 1948 roku. Był to dzień, w którym do Zamku Bierzgłowskiego przyjechał także prymas Polski kardynał August Hlond.

Dnia 27 grudnia 1949 roku, czyli w oktawie świąt Bożego Narodzenia, Biskup łucki zachorował na grypę. Ta niegroźna z początku choroba, miała zakończyć się jednak dla ordynariusza łuckiego śmiercią. Sługa Boży zmarł dnia 9 lutego 1950 roku. Dnia 12 lutego ciało biskupa zostało sprowadzone do Torunia, najpierw do Bazyliki Mniejszej św. Janów, a następnie przeniesiono je do kościoła św. Jakuba. Nieszpory żałobne tego samego dnia w kościele św. Jakuba poprowadził ordynariusz chełmiński ks. bp Kazimierz Józef Kowalski. W poniedziałek, 13 lutego mszę św. żałobną w kościele odprawił Prymas Polski ks. Stefan Wyszyński. Na pogrzeb przybyło ok. 20 biskupów i ok. 300 księży, biskup został pochowany w krypcie kościoła w prezbiterium.

W ciągu czterech ostatnich lat trwały intensywne prace wokół przygotowań do procesu beatyfikacyjnego ks. Biskupa Szelążka. Prace zakończyły dwie komisje: teologiczna oraz historyczna. Dnia 25 VI 2011 roku Konferencja Episkopatu Polski obradująca w Licheniu, na prośbę ordynariusza toruńskiego ks. bpa Andrzeja Suskiego, wyraziła swoją pozytywną opinię na temat rozpoczęcia dochodzenia diecezjalnego. Uroczystość otwarcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka odbyła się dnia 6 października 2013 r. w Toruniu, w kościele p.w. św. Jakuba. Przewodniczył im ks. biskup Andrzej Suski. Od tego momentu trwają przesłuchania świadków.

 

Modlitwy o łaski za przyczyną Sługi Bożego ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka:

 

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś
sługę swego Biskupa Adolfa Piotra 
pełnią Chrystusowego kapłaństwa,
mądrością w służbie Kościołowi,
dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych
oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa,
spraw, abyśmy wsparci jego przykładem
stale wzrastali w wierze oraz miłości Boga i bliźniego.
Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie
 i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą
i ufnością prosimy.

Amen.

Dk. Waldemar Rozynkowski

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.