Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Serce dla Inki

2023-05-10
Fot. Beata Patalas/Diecezja Toruńska
Szkoły Salezjańskie im. św. Dominika Savio obchodziły uroczystość patronalną.

Świętowanie uroczystości patronalnej 10 maja rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele św. Antoniego na toruńskich Wrzosach. Przewodniczył jej salezjanin, ks. Jarosław Wąsowicz.

Podczas Mszy św. odbyła się promocja czterech nowych Salezjanów Współpracowników. Była to Msza św. dziękczynna za szkołę, za nowych Salezjanów Współpracowników, a także za życie Danuty Siedzikówny "Inka", która wychowała się w nauce Księdza Bosko i dziś jest wzorem odwagi i wierności dla młodych ludzi.

- Mam nadzieję, że przykład waszego patrona, św. Dominika Savio, oraz przykład Inki zmotywuje was do tego, abyście swojego życia nie zmarnowali i całe życie kochali Pana Boga i naszą Ojczyznę - mówił ks. Wąsowicz podczas kazania.

Podczas Mszy św. zaśpiewał Salezjański Chór Rodziców pod kierunkiem Anny Różyńskiej. Po niej wystąpiły dzieci z Salezjańskiego Kółka Muzycznego pod dyrekcją Dariusza Walichniewicza. Po Mszy św. młodzi przygotowali przedstawienie "Inka - ja jedna zginę", po którym wszyscy przemaszerowali do szkoły salezjańskiej, by tam wysłuchać piosenki o Ince oraz poświęcić tablicę pamiątkową, poświęconą Ince. Szkoła Salezjańska im. św. Dominika Savio w Toruniu jest drugą szkołą salezjańską w Polsce, która posiada tą tablicę. Inicjatorem akcji "Serce dla Inki" i propagatorem jej niezwykłej historii jest ks. Jarosław Wąsowicz.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kadry szkolnej. dyrekcja, prof. Wojciech Polak, dk. prof. Waldemar Rozynkowski, drużyna SALOS Toruń wraz z trenerem, ks. dr Mirosław Wierzbicki, a także cała społeczność szkoły salezjańskiej, rodzice uczniów i wszyscy, którzy cenią sobie salezjańską duchowość.

Tekst i zdjęcia: Beata Patalas
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.