Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Na mocnych fundamentach

2014-03-27
fot.
„Cały trud budowania Kościoła toruńskiego zawierzam Matce Bożej Nieustającej Pomocy” – takie m.in. słowa zawierzenia wypowiedział Biskup Andrzej Suski 25 marca 1992 r. a 31 maja tegoż roku o godz. 16., przy dźwiękach dzwonu Tuba Dei, w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu odbył się ingres pierwszego biskupa Diecezji Toruńskiej.

25 marca bm. o godz. 18.  w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu celebrowana była Msza św. w  XXII.  rocznicę  powstania Diecezji Toruńskiej. Na początek miał miejsce uroczysty ingres. Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył bp. Andrzej Suski, obecny był także wikariusz generalny ks.  bp Józef Szamocki, o. dr  Zdzisław Klafka z WSKSiM w Toruniu oraz przeszło trzydziestu  kapłanów z terenu diecezji. Na wstępie ks. bp Andrzej Suski wyraził podziękowanie Bogu i Matce Bożej Nieustającej Pomocy za Kościół toruński, wszystkie otrzymane łaski tj. powołanie struktur w diecezji jakimi są Wyższe Seminarium Duchowne, Caritas, wiele wspólnot modlitewnych i stowarzyszeń, ale też wspomniał o zmarłych kapłanach. Dziękując za wspólną modlitwę, pozdrowił wszystkich przybyłych – siostry zakonne, kleryków WSD, władze miasta, które reprezentował prezydent Torunia Michał Zaleski, obecną też poseł Annę Sobecką.  Oprawie liturgicznej podczas Mszy św. przewodniczył ks. kan Mariusz Klimek z towarzyszeniem chóru.

Homilię wygłosił ks. bp Józef Szamocki powiedział m. in. że uroczystość Zwiastowania Pańskiego mówi nam o zadatku nowego życia, jest więc to czas dziękczynienia za dar każdego poczętego życia. A wsłuchując się w dzisiejsze Słowo Boże rozumiemy, że nie tylko jest w nim mowa o ojcowskiej miłości Boga, ale też o zawierzeniu Matce Bożej, którą tu czcimy jako Matkę Nieustającej Pomocy. Bez odpowiedzi Archaniołowi Gabrielowi, Jezus nie począłby się pod Jej sercem, nie stałby się człowiekiem. Bez ludzkiego ciała nie byłoby ofiary Jezusa Chrystusa. Scena zwiastowania uświadamia nam, że nasze poczęcie ma także początek w Bogu i odkrywa, że to my potrzebujemy Boga, abyśmy mogli żyć nie tylko na ziemi, ale także w wieczności. Tylko Pan Bóg broni ludzkiego życia, w którym są różne trudne problemy. To w Jezusie Bóg mówi kim naprawdę dla Niego jesteśmy, w Jezusie, który żyje w tajemnicy Kościoła. Ale Bóg czyni to też przez Maryję i ludzi. Ludzi, którzy w różnych okolicznościach życia Kościoła nie idą na kompromis ze światem, którzy za cenę ofiary własnego życia starają się wypełnić wolę Bożą. Tak więc w kontekście tej rzeczywistości Jan Paweł II powołał przed dwudziestoma dwoma laty między innymi także naszą diecezję. Abyśmy organizując się we wspólnoty, godni swojego Biskupa, nie lękali się podjąć wezwań, płynących z troski o każde życie człowieka. Zatem dziękujemy dzisiaj za tę łaskę Bogu.  Ta łaska jest troską o każdego z nas. Bóg jest naprawdę z nami. On nas zjednoczył na różnych płaszczyznach  działań. Wiele z nich było opłaconych ofiarami. Te struktury w diecezji służą życiu w jej różnych wymiarach, służą człowiekowi. Dziś w dzień Zwiastowania, odkrywamy, że wszystko między Bogiem a człowiekiem jest łaską, a Bóg mówi, że wystarczy nam Jego łaski. Tak więc dziękując za dar życia,  razem z Maryją mówmy- niech mi się stanie według słowa Twego Panie. Amen

Hymn uwielbienia „Ciebie Boga wysławiamy” i błogosławieństwo zakończyły Jubileuszową Mszę św. Następnie w imieniu kapłanów z diecezji słowa wdzięczności i życzenia ks. Biskupowi Andrzejowi wraz z kwiatami złożył prepozyt kapituły proboszcz parafii katedralnej ks. Marek Rumiński, życząc, aby następne lata upływały w pokoju i życzliwości. Równie serdecznie brzmiały słowa życzeń, które złożyła Krystyna Szalewska  mówiąc, że dziś mamy powód do wielbienia Boga z racji Jubileuszu w przeddzień kanonizacji bł. Jana Pawła II. Bogu niech będą dzięki za obu Księży Biskupów, że są z nami, życzymy więc sił i zdrowia. A Matka Boża niech będzie z nami w każdy czas. Następnie słowa podziękowania skierował do zebranych ks. bp Andrzej Suski mówiąc, że raduje się serce, bo wciąż doświadczamy łask Bożych, obyśmy, o ile siły pozwolą, posługiwali dla diecezji najlepiej jak potrafimy dziękując Bogu.

Helena Maniakowska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.