Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Finał konkursu biblijnego

2014-03-28
fot.
Diecezjalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 – rozstrzygnięty!
 

Organizatorem tegorocznego Diecezjalnego Konkursu Biblijnego było Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu przy współpracy z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej i Fundacji „SŁOWO”. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali : Jego Ekscelencja ks. bp dr Andrzej Suski – Ordynariusz Diecezji Toruńskiej, ks. dr Marek Chmielewski SDB – Inspektor Salezjańskiej Prowincji z siedzibą w Pile, s. dr Elżbieta Sozańska – Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej, ks. prał. mgr Stanisław Majewski – Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej w Toruniu.

Tematem tegorocznego konkursu była pierwsza z ksiąg Pisma Świętego – Księga Rodzaju. Do pierwszego etapu – szkolnego, zgłosiło się 450 uczniów z 11 szkół położonych na terenie naszej diecezji, gimnazja z: Burkatu, Brodnicy, Lidzbarka Welskiego, Lubawy, Łubianki, a także gimnazja nr 7, 10,14, 21 i 24 z Torunia i gimnazjum księży salezjanów w Toruniu. Do drugiego etapu – finałowego, zakwalifikowało się 40 uczniów, którzy dnia 15 marca br. wraz ze swoimi opiekunami zostali powitani przez ks. Mariusza Witkowskiego SDB, dyrektora szkoły salezjańskiej w Toruniu, w siedzibie przy ul. Storczykowej.

Wiedza uczestników z tej trudnej, nawet dla osób dorosłych, księgi Pisma Świętego została zweryfikowana przez udział w teście składającym się z 40 pytań. Za poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania można było otrzymać 83 punkty. Młodzież, na wykazanie swojej wiedzy  miała 60 minut. Po tym czasie członkowie komisji, pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Szynkowskiego SDB, składającej się z katechetów przygotowujących gimnazjalistów i przedstawiciela Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Toruńskiej, sprawdzili prace uczniów i dokonali oceny stopnia trudności testu.

Pytania były szczegółowe i trudne. Jedno z nich brzmiało: Dlaczego werset Rdz 3,15 „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” nazywa się Protoewangelią? W trakcie sprawdzania testu goście mogli zwiedzić szkołę salezjańską oraz skorzystać z dostępnych na co dzień w szkole gier zręcznościowych.

Zwieńczeniem konkursu było ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród w postaci Biblii, sprzętu audio i komputerowego – w tym dwóch tabletów, a także upominków – między innym filmu

DVD pt. „Ksiądz Bosko Apostoł Młodzieży” dla wszystkich czterdziestu uczestników. Gościem specjalnym, który pomógł przy wręczaniu nagród był pan Przemysław Przybylski, radny Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego.

Oto pierwsza dziesiątka finalistów z podaną ilością zdobytych punktów:

1.Agata Konrad – 73 – Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu;

2.Jagoda Gul – 69 – Gimnazjum w Lubawie;

3.Kacper Kamiński – 68 – Gimnazjum nr 14 w Toruniu;

4.Dominika Zakrzewska – 67 – Gimnazjum nr 14 w Toruniu;

5.Filip Chlebosz – 66 – Gimnazjum w Łubiance;

6.Aleksandra Nasternak – 61 – Gimnazjum w Lidzbarku Welskim;

7.Anna Skuza – 59 – Gimnazjum w Lidzbarku Welskim;

8.Natalia Gałka – 58 – Gimnazjum w Łubiance;

9.Mateusz Ciesielski – 55 – Gimnazjum w Lidzbarku Welskim;

10.Monika Gęborys – 53 – Gimnazjum w Lidzbarku Welskim.

 

Proszę jednak nie dać się zwieść pozorom rywalizacji i nagradzania. Celem konkursu biblijnego było nie tylko pogłębienie wiedzy przez uczestników. Zarówno katechetom jak i organizatorom, chodziło o zmianę postawy wobec SŁOWA BOŻEGO – jako jedynego i szczególnego Słowa, bo przez Boga nam danego.

 

Wojciech Dembek

 

PS .Wszystkim opiekunom przybyłym wraz z uczniami na finał konkursu biblijnego serdecznie dziękujemy. Jednocześnie prosimy o odwiedzanie strony internetowej http://torun.biblista.pl  gdzie w zakładce : konkursy biblijne, umieszczona jest informacja o przebiegu tegorocznego finału. W przypadku podejmowania przez Państwo jakichkolwiek inicjatyw związanych z Pismem Świętym prosimy o przysyłanie informacji o tym wraz z dokumentacją fotograficzną na adres e-mail: bibliatorun@op.pl

 

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.