Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalny Kongres "Ku trzeźwości narodu"

2023-05-27
W Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku odbędzie się Diecezjalny Kongres "Ku trzeźwości narodu".

Zapraszamy na kolejny Diecezjalny Kongres „Ku trzeźwości Narodu”, który odbędzie się w poniedziałek 5 czerwca. Sesja wykładowa rozpocznie się o godz. 9.00 w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

Mszy św. w kościele parafialnym w Górsku o godz.12.00 przewodniczyć będzie ks. bp Wiesław Śmigiel.

Prelegentami będą prof. Krzysztof Wojcieszek – główny autor Narodowego Programu Trzeźwości oraz Henryk Kowalczyk – były wicepremier, który jako czło-nek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka czynnie wspiera inicjatywy trzeźwościowe. Wykład poprowadzi ks. Dariusz Wilk – przełożony generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła – „Rola Kościoła w wychowaniu do trzeźwości – Aktualność myśli bł. ks. Bronisława Markiewicza w Narodowym Programie Trzeźwości”.

Na wcześniejszych kongresach rozważaliśmy co może i powinien robić rząd i samorządy. Dzieliliśmy się tym, co udaje się zrobić w Kościele oraz w szkołach. W tym roku chcemy się skoncentrować na profilaktyce. Będziemy mówić o tym, co możemy zrobić dziś, aby w dalszej perspektywie przyniosło to poprawę we wszystkich pozostałych obszarach działania. Wśród tych zadań szczególne miejsce zajmuje promocja postaw abstynenckich. Wśród osób, które swoją abstynencję łączyli z podstawowym powołaniem, przypomnimy króla Władysława Jagiełłę i gen. Józef Hallera ze świata wielkiej polityki.
Natomiast wśród księży pracujących w okresie międzywojennym, gdy Polska była jednym z najtrzeźwiejszych krajów w Europie w naszej diecezji, działali m.in. Sługa Boży ks. Henryk Szuman i bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski.

W latach 50-tych XX wieku, gdy spożycie alkoholu rosło, ale było jeszcze dwukrotnie mniejsze niż dziś, świadectwo abstynencji złożył bł. kard. Stefan Wyszyński. Swoją proroczą misję wykonał również Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który zmobilizował członków Ruchu Światło-Życie do podjęcia służby w ramach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Zapraszamy więc w sposób szczególny wszystkich, którzy w różny sposób podejmują działania w ramach szeroko rozumianej profilaktyki, aby zwłaszcza młodemu pokoleniu pomagać w budowaniu życia w prawdziwej wolności.

Aby pomóc w organizacji samego Kongresu wskazane jest zgłoszenie telefoniczne swojego uczestnictwa:

Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
tel. 507 932 361

Karolina Kolasa
tel. 695 269 407

ks. Wacław Dokurno – moderator diecezjalny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
ks. Sylwester Szwajca – dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.