Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święcenia prezbiteratu w Toruniu

2023-05-27
Fot. Beata Patalas/Diecezja Toruńska
Sakrament święceń jest źródłem łask i szczęścia. Kto przyjmuje ten sakrament, ma być dla innych pomocą w odnalezieniu drogi życia. -– mówił bp Wiesław Śmigiel w toruńskiej katedrze Świętych Janów.

Sześciu alumnów przyjęło święcenia kapłańskie 27 maja. Towarzyszyli im biskupi, kapłani, w tym proboszczowie parafii, z których neoprezbiterzy pochodzą, społeczność Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, rodzice i rodzeństwo, przyjaciele i licznie zebrani mieszkańcy diecezji.

- W życiu diecezji są dni radości i nadziei. Dziś sześciu naszych braci staje w katedrze toruńskiej, by otrzymać święcenia prezbiteratu. – mówił toruński pasterz. Jest to odpowiedź na Chrystusowe wezwanie.

Kapłan przypomniał, że „święcenia przyjmujemy we wspólnocie i dla wspólnoty. Wiara nie jest naszą prywatną sprawą, co więcej, oznacza to, że nic z tego, co dostajemy od Boga nie jest dane dla nas samych. Warto dlatego mówić o swojej wierze innym i dzielić się nią. Szczególnie kapłaństwo nie jest dane dla nas samych”.

Biskup Śmigiel zaznaczył: „Niekiedy mamy pokusę, by naszą wiarę zamknąć w relacji: Pan Bóg i ja. Redukujemy  ją do własnych odczuć, a tymczasem trzeba innych ludzi. Człowiek żyje sensownie, gdy żyje dla kogoś. Gdy staje się pomocą dla innych. Bóg nas przeznaczył do życia dla wspólnoty, ponieważ tak się Bogu spodobało”.

Toruński pasterz zwrócił uwagę szczególnie na znaczenie życia we wspólnocie: „W kościele budowanie braterskiej wspólnoty pomaga człowiekowi realizować powołanie. Parafie, do których zostaniecie posłani to bardzo konkretni ludzie. To ksiądz proboszcz, wikariusze, osoby konsekrowane, gorliwi katolicy, ale też tacy, którzy z Kościołem żyją na dystans. Będziecie spotykać różnych ludzi. Taki Kościół jest wam dany, a waszym zadaniem będzie stać się częścią tej wspólnoty. Dzięki waszej modlitwie i waszemu zaangażowaniu macie czynić Kościół lepszym, bardziej świętym. Nie pytajcie o to, co parafia może wam dać, ale zapytajcie siebie samych, czym wy możecie ją ubogacić i jak możecie jej pomóc w drodze do świętości”.

Nowi kapłani diecezji toruńskiej to:  ks. Maciek Kozłowski, ks. Karol Brzozowski, ks. Sebastian Żyła, ks. Wojciech Fałkowski, ks. Michał Kłosowski i ks. Łukasz Nehring. Podejmą oni posługę w Działdowie, Grudziądzu i Toruniu

bp/Toruń/KAI
Zdjęcia: Beata Patalas

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.