Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Inwestytura Bożogrobców w toruńskiej katedrze

2023-06-15
W dniach od 16 do 17 czerwca br. odbędą się  w Toruniu uroczystości Inwestytury w Zakonie Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie Polskiego Zwierzchnictwa na które przyjadą kawalerowie i damy oraz kandydaci.

16 czerwca o godz. 16:00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu zostanie odprawione nabożeństwo czuwania ze święceniem dystynktoriów i płaszczy zakonnych a o godz. 17:00 zostanie odprawiona Masz św. pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla.

W sobotę 17 czerwca o godz. 9:45 wyruszy procesja z toruńskiej Starówki dam i kawalerów Zakonu do katedry, gdzie o godz.10:30 w katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła Ewangelisty odbedzie się Msza św., której będzie przewodniczył  kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zakonu Polskiego Zwierzchnictwa.

Oczekiwanym przez wszystkich momentem będzie obrzęd inwestytury. Zwierzchnik Zakonu w Polsce,  Andrzej Sznajder przedstawi decyzję kard. Fernando Filoniego - Wielkiego Mistrza Zakonu - o przyjęciu w poczet członków Zakonu nowych kawalerów i nowe damy. Zaszczytu wstąpienia do Zakonu Bożogrobców dostąpi 5 kapłanów, 14 kobiet i 16 mężczyzn.

Na pytanie księdza kardynała  - Czego pragniecie? Kandydaci odpowiedzą - Pragniemy otrzymać inwestyturę Zakonu Rycerzy Grobu Bożego w Jerozolimie a następnie kawalerowie i damy otrzymają  dystynktoria zakonne . Zwierzchnik Zakonu w Polsce nałoży wszystkim płaszcz zakonny, a damom jeszcze czarny koronkowy welon - mantylkę.

Zapraszam do modlitwy za Zakon Grobu Bożego, aby jego członkowie odpowiadali swoim apostolstwem każdego dnia na słowa  „Bądźcie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi"(Dz 1, 8). Zapraszam wiernych naszej diecezji do uczestnictwa w uroczystościach, abyśmy stojąc wobec kawalerów i dam Zakonu biegli myślami ku Ziemi Świętej, ziemskiej ojczyzny Chrystusa.

ks. prał. Marek Rumiński
Komandor Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie


 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.