Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nabór do Studium Muzyki Kościelnej

2023-07-19
Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej prowadzi nabór na rok 2023/2024.


Jeśli chcesz z nami:
- poznać piękno muzyki kościelnej,
- kształcić się pod okiem wykwalifikowanych pedagogów,
- rozpocząć lub kontynuować naukę gry na fortepianie i organach kościelnych,
- śpiewać z przyjemnością w chórze,
- pracować nad swoim głosem w ramach lekcji indywidualnych,
- nauczyć się, jak ze swobodą prowadzić śpiew ludu,
- zgłębiać zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu muzyki kościelnej, liturgiki, prawodawstwa muzyki kościelnej,
- a może myślisz o zostaniu kantorem,
- chcesz dobrze i bezbłędnie wykonywać psalmy i pieśni,
- chcesz nabyć umiejętności do uczenia ludzi nowych utworów przed liturgią w kościele,
- chcesz poznać śpiew gregoriański i jego tajemnice,
- nawiązać relacje ze wspaniałymi i ciekawymi ludźmi kochającymi muzykę,
- Brać udział w ogólnopolskich koncertach i konkursach?

Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej im. G.G. Gorczyckiego ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024

Nauka w studium odbywa się na następujących kierunkach:
- ORGANISTA (5 lat kształcenia)
- KANTOR (2 lata kształcenia)

Od tego roku szkolnego rozpoczynamy pracę na własnym INSTRUMENCIE PISZCZAŁKOWYM

Inauguracja roku i przesłuchania wstępne odbędą się  w sobotę 2 września o godz. 9.00 w siedzibie Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej w Toruniu (budynek Wyższego Seminarium Duchownego przy placu bł. Stefana Frelichowskiego 1).

 Kandydaci w dniu inauguracji winni przedstawić następujące dokumenty:
1) podanie skierowane do dyrektora SMK (tekst własny)
2) opinia ks. Proboszcza
3) kopię świadectwa maturalnego - jeżeli nie ma, to ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego
4) ewentualny dyplom lub świadectwo szkoły muzycznej
5) 3 zdjęcia
6) opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł

Wspomniane dokumenty można też przesyłać na adres:
ks. Maciej Kępczyński
ul. Szczecińska 38
87-100 TORUŃ
Dodatkowe informacje można uzyskać u dyrektora SMK ks. Macieja Kępczyńskiego (tel. 602 142 621)
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.