Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto Policji w toruńskiej katedrze

2023-07-28
fot. xpw/Diecezja Toruńska
- Dziękujemy Panu Bogu za tych, którzy nam służą na co dzień, dbając o nasze bezpieczeństwo w wolnej ojczyźnie - tymi słowami bp Józef Szamocki rozpoczął homilię podczas Mszy św. w toruńskiej katedrze sprawowanej w ramach toruńskich obchodów Święta Policji. Uroczystości odbyły się w piątek 28 lipca.

Nawiązując do Ewangelii bp Józef zaznaczył, że współczesny człowiek powinien odpowiedzieć na pytanie o stan duchowy swojego serca. -  Często można zauważyć, że ludzkie serce podobne jest do skały. Bywa niezdolne do miłowania, ponieważ martwe są w takim sercu przykazania i nie mogą się zakorzenić. Będąc powołanymi do chronienia naturalnego prawa i Dekalogu, potrzebujemy Ducha Świętego, który jest źródłem czystości serca. Duch Święty pomaga przyjąć ziarno słowa, troszczy się o jego wzrost, aby powstał plon obfity - dodał.

Przypomniał także słowa Świętego Franciszka z Asyżu w nawiązaniu do cnót. „Kto jedną posiada, a innym nie uchybia, posiada wszystkie, ale kto tylko jednej uchybia, żadnej nie posiada i wszystkim uchybia”. - Nie można być uczciwym mordercą, dobym złodziejem, wiernym cudzołożnikiem, wówczas dobro staje się pozorne. Nie chcemy przecież takiej ojczyzny, w której będziemy chodzić w strachu po naszych ulicach. Nie trzeba wielkiej umiejętności, aby odkryć, że za życiem jednego, może kryć się śmierć wielu. Tym bardziej dziękujemy wam wszystkim, za to że jesteście na pierwszym, ważnym froncie i strzeżecie porządku, które wynika z Dekalogu - podkreślił.

Po Eucharystii dalsza część obchodów miała miejsce w Dworze Artusa, gdzie odbył się uroczysty apel.


tekst: Ks. Przemysław Witkowski
foto: xpw/Diecezja Toruńska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.